Ders KoduDers Adı12345678
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme00000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme00000000
REK 6111Rekreasyon ve Serbest Zaman Araştırmalarında Güncel Konular44443344
REK 6112Rekreasyonel Etkinlik Yönetimi43344333
REK 6201Karşılaştırmalı Rekreasyon Planlama ve Programlama44343443
REK 6202Kamu ve Yerel Yönetimlerde Rekreasyon44233444
REK 6203Rekreasyonda Spor Psikolojisi53234321
REK 6204İleri Düzeyde Nitel Araştırma Yöntemleri50000000
REK 6205Rekreasyonel Turizmde Güncel Konular 44534434
REK 6206Doğa ve Macera Uygulamaları00000000
REK 6207Nicel Araştırma Veri Analizi ve Yorumlama00000000
REK 6208Rekreasyon ve Sporda Marka Yönetimi00000000
REK 6209Rekreasyonel Tesis İşletmeciliği44435421
REK 6210Kadın, Çocuk ve Yaşlılarda Egzersiz53233340
REK 6211Oyun ve Oyun Tasarımı00000000
REK 6212Yaşam Boyu Spor52234540
REK 6213Sporcu Sağlığı00000000
REK 6214Rekreasyon Uygulamalarında İnsan Davranışları ve Sosyal İlişkiler00000000
REK 6215Toplumsal Cinsiyet ve Rekreasyon44454343
REK 6216Teröpatik Rekreasyon Uygulamaları00000000
REK 6217Rekreasyonda İletişim ve Medya00000000
REK 6218Rekreasyon Etkinliklerinde Liderlik ve Fonksiyonları00000000
REK 6219Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam00000000
REK 6220Ekstrem Koşullarda Egzersiz54323435
REK 6221Serbest Zaman Teorileri34333334
REK 6222Kampüs Rekreasyonu İleri Seviye Uygulamaları53444344
REK 6224Olimpik Hareket, Tarihi, Felsefesi ve Geleceği43505403
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği00000000
SBE 6806Seminer00000000
TEZ 6000Tez Çalışması00000000
UZM 6000Uzmanlık Alanı00000000