1- Alanında literatürü takip edebilir ve çalışmalarına aktarabilir.
2- Alanında yöntem ve teknikleri uygulayabilir, verileri değerlendirebilir.
3- Rekreasyon temel alanında alanında araştırma yapabilir.
4- Rekreasyon ile ilgili gelişmeleri izler ve bunlarla ilgili görev ve sorumlulukların farkına varır.
5- Rekreasyon alandaki mevcut problemlere yönelik çözüm önerileri üretebilir.
6- Bilimsel ve etik değerler çerçevesinde rekreasyon alanı ile ilgili verileri toplama, kayıtlanma, yorumlama ve yayınlama becerisi kazanabilir.
7- Spor ve Rekreasyon örgütlerinde planlama yapabilir ve yürütebilir.
8- İnterdisipliner alanlarda (Spor Bilimleri, Yönetim ve Organizasyon, Turizm, Halk Sağlığı, İşletme, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, vb.) temel düzeyde fikir sahibi olabilir.