1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UTF 6001Seçmeli Ders Grubu I---18
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3006
UTF 6101Ululslararsı Ticaret Teorileri 3006
Toplam60030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UTF 6002Seçmeli Ders Gurubu II---12
SBE 6806Seminer0006
UTF 6102Uluslararası Finansal Yönetimi3006
UTF 6104Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi3006
Toplam60030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3006
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3026
Toplam60242
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması00024
UZM 6000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
Seçmeli Ders Grubu I
UTF 6281Bilim Felsefesi3006
UTF 6201Uluslararası Parasal İktisat ve Uluslararası Ticaret3006
UTF 6211Uluslararası Ekonomi-Politik Gelişmeler ve Türkıiye3006
UTF 6221Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması3006
UTF 6231DTÖ Ekonomi Politikaları ve Türkiye3006
UTF 6241Uluslararası Ticarette Bölgesel Analizler3006
UTF 6251 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar3006
UTF 6261Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar3006
UTF 6271Küresel Ekonomide Uluslararası Vergilendirme3006
UTF 6291Güncel Finansal Piyasa Analizleri3006
UTF 6213Dış Ticaret İşlemleri ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları3006
UTF 6223Uluslararası İşletme Stratejileri3006
Seçmeli Ders Gurubu II
UTF 6202Uluslararası Ticaret ve Çevre Politikası3006
UTF 6272Global Ticaret Tarih3006
UTF 6262Elektronik Ticaret Uygulaması ve Vergilendirilmesi3006
UTF 6252Ekonomik Entegrasyonlar ve Dış Ticarete Etkisi3006
UTF 6242AB Gümrük Birliği ve Türk Dış Ticareti3006
UTF 6222Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları3006
UTF 6212Uluslararası Müzakere Usulleri ve Diplomatik Yöntemler3006