1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UTF 6001Seçmeli Ders Grubu I---18,00
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
UTF 6101Ululslararsı Ticaret Teorileri 3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UTF 6002Seçmeli Ders Gurubu II---12,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
UTF 6102Uluslararası Finansal Yönetimi3,000,000,006,00
UTF 6104Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
Toplam6,000,002,0042,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Grubu I
UTF 6281Bilim Felsefesi3,000,000,006,00
UTF 6201Uluslararası Parasal İktisat ve Uluslararası Ticaret3,000,000,006,00
UTF 6211Uluslararası Ekonomi-Politik Gelişmeler ve Türkıiye3,000,000,006,00
UTF 6221Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması3,000,000,006,00
UTF 6231DTÖ Ekonomi Politikaları ve Türkiye3,000,000,006,00
UTF 6241Uluslararası Ticarette Bölgesel Analizler3,000,000,006,00
UTF 6251 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar3,000,000,006,00
UTF 6261Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar3,000,000,006,00
UTF 6271Küresel Ekonomide Uluslararası Vergilendirme3,000,000,006,00
UTF 6291Güncel Finansal Piyasa Analizleri3,000,000,006,00
UTF 6213Dış Ticaret İşlemleri ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları3,000,000,006,00
UTF 6223Uluslararası İşletme Stratejileri3,000,000,006,00
Seçmeli Ders Gurubu II
UTF 6202Uluslararası Ticaret ve Çevre Politikası3,000,000,006,00
UTF 6272Global Ticaret Tarih3,000,000,006,00
UTF 6262Elektronik Ticaret Uygulaması ve Vergilendirilmesi3,000,000,006,00
UTF 6252Ekonomik Entegrasyonlar ve Dış Ticarete Etkisi3,000,000,006,00
UTF 6242AB Gümrük Birliği ve Türk Dış Ticareti3,000,000,006,00
UTF 6222Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları3,000,000,006,00
UTF 6212Uluslararası Müzakere Usulleri ve Diplomatik Yöntemler3,000,000,006,00