Ders KoduDers Adı123456789101112
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme000000000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme000000000000
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği000000000000
SBE 6806Seminer000000000000
TEZ 6000Tez Çalışması000000000000
UTF 6101Ululslararsı Ticaret Teorileri 240450051200
UTF 6102Uluslararası Finansal Yönetimi000000000000
UTF 6104Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi000000000000
UTF 6201Uluslararası Parasal İktisat ve Uluslararası Ticaret203000020000
UTF 6202Uluslararası Ticaret ve Çevre Politikası343234233333
UTF 6211Uluslararası Ekonomi-Politik Gelişmeler ve Türkıiye000000000000
UTF 6212Uluslararası Müzakere Usulleri ve Diplomatik Yöntemler000000000000
UTF 6213Dış Ticaret İşlemleri ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları220024220250
UTF 6221Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması000000000000
UTF 6222Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları000000000000
UTF 6223Uluslararası İşletme Stratejileri000000000000
UTF 6231DTÖ Ekonomi Politikaları ve Türkiye033440405030
UTF 6241Uluslararası Ticarette Bölgesel Analizler212233313332
UTF 6242AB Gümrük Birliği ve Türk Dış Ticareti232032321152
UTF 6251 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar000000000000
UTF 6252Ekonomik Entegrasyonlar ve Dış Ticarete Etkisi302000000200
UTF 6261Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar000000000000
UTF 6262Elektronik Ticaret Uygulaması ve Vergilendirilmesi323043543352
UTF 6271Küresel Ekonomide Uluslararası Vergilendirme000000000000
UTF 6272Global Ticaret Tarih000000000000
UTF 6281Bilim Felsefesi040050040000
UTF 6291Güncel Finansal Piyasa Analizleri000000000000
UZM 6000Uzmanlık Alanı000000000000