1- Küresel ekonomi ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
2- Veri toplamak ve analiz etmek için mevcut kaynakları etkin şekilde kullanıp, etik kurallara uygun biçimde bulgulardan doğru çıkarımlar yapabilme.
3- Uluslararası bankacılık, sermaye akımları ve finansal piyasalar ile ilgili bilgiye sahip olabilme; küresel ticarette finansman araçlarını kullanabilme.
4- Nicel araştırma teknikleri bilgisine ve ilgili paket program kullanım becerisine sahip olabilme.
5- Bilimsel ve objektif araştırma yapabilme, analiz edebilme, yeni sentezlere ulaşabilme, değerlendirme ve eleştiri yapabilme, çözüm önerileri sunabilme yeteceği kazanma.
6- Lojistik yönetimi ile tedarik zinciri faaliyetlerini uluslararası boyutta gerçekleştirebilme.
7- Uluslararası pazarlama ve elektronik ticaret alanında yeni ve yaratıcı çözümler ortaya koyabilme.
8- Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ya da uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlatabilme veya bilimsel toplantılarda sunabilme.
9- Uluslararası ticaret şirketlerinin rekabet stratejilerinin, yenilik faaliyetlerinin ve projelerinin küresel açıdan planlayabilmek ve uygulayabilme.
10- Ulusal ve uluslararası çevredeki güncel ekonomik sorunları kavrama, yorumlama ve öngörüde bulunma becerisini kazanabilme.
11- Dış ticarette gümrük işlemleri ve hukuksal düzenlemelere hakim olabilme ve takip edebilme.
12- Uluslararası işletmelerin örgütlenmeleri ve yönetimsel faaliyetleri konularında bilgi sahibi olabilme.