1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TGS 1001Genel Seçmeli Dersler---1,00
TSD 1201Alan Seçmeli Dersler I---6,00
TAR 1101Eskiçağ Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 1103Eskiçağ Medeniyeti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 1105Türk Tarihine Giriş I2,000,000,003,00
TAR 1107İslam Tarihi I2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
TAR 1123Osmanlı Türkçesine Giriş I4,000,000,004,00
TAR 1127Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I 2,000,000,003,00
Toplam20,000,000,0032,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TGS 1002Genel Seçmeli Dersler---1,00
TSD 1202Alan Seçmeli Dersler II---6,00
TAR 1102Eskiçağ Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 1104Roma Siyasi Tarihi2,000,000,003,00
TAR 1106Türk Tarihine Giriş II2,000,000,003,00
TAR 1108İslam Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TAR 1124Osmanlı Türkçesine Giriş II4,000,000,004,00
TAR 1128Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı II 2,000,000,003,00
Toplam20,000,000,0032,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2201Alan Seçmeli Dersler III---6,00
TAR 2101Tarih Metodolojisi I2,000,000,003,00
TAR 2103Büyük Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2105Türk Kültür Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 2107İslam Medeniyeti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2109İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2111Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 2115Osmanlı Türkçesi Belgeleri I2,000,000,003,00
TAR 2117Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2202Alan Seçmeli Dersler IV---6,00
TAR 2104Anadolu Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2108Selçuklu Kültür ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 2112Bizans Devleti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2120Tarih Metodolojisi II2,000,000,004,00
TAR 2122Türk Kültür Tarihi II2,000,000,004,00
TAR 2124Osmanlı Türkçesi Belgeleri II2,000,000,004,00
TAR 2118Yeniçağ Osmanlı Tarihi2,000,000,003,00
Toplam14,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3201Alan Seçmeli Dersler V---6,00
TAR 3105Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3107Türk Yenileşme Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3109Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 3111Osmanlı Paleografyası I2,000,000,003,00
TAR 3113Osmanlı Dış Politikası2,000,000,003,00
TAR 3119Osmanlı Kurumları Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3117Yeniçağ Osmanlı Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3115Osmanlı Kültür ve Medeniyeti2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3202Alan Seçmeli Dersler VI---6,00
TAR 3102Yakınçağ Osmanlı Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3106Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3108Türk Yenileşme Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3110Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 3112Osmanlı İskan ve Şehircilik Tarihi2,000,000,003,00
TAR 3114Osmanlı Paleografyası II2,000,000,003,00
TAR 3116Tarih Felsefesi2,000,000,003,00
TAR 3118Osmanlı Kurumları Tarihi II2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 4201Alan Seçmeli Dersler VII---6,00
TAR 4101Yakınçağ Osmanlı Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4103Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4105Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4107Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4109Çağdaş Dünya Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4111Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası I2,000,000,003,00
TAR 4115Araştırma Projesi I2,000,000,003,00
TAR 4117Osmanlı Paleografyası III2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 4202Alan Seçmeli Dersler VIII---6,00
TAR 4102Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2,000,000,003,00
TAR 4104Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4106Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4108Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4110Çağdaş Dünya Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4112Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası II2,000,000,003,00
TAR 4116Araştırma Projesi II2,000,000,003,00
TAR 4118Osmanlı Paleografyası IV2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
Genel Seçmeli Dersler
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler I
TAR 1201Eski Mısır Tarihi ve Kültürü(S)2,000,000,002,00
TAR 1203Eski Asya Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1205Temel Arkeoloji(S)2,000,000,002,00
TAR 1207Tarih ve Toplum Bilimleri(S)2,000,000,002,00
TAR 1217Manisa Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1219Kafkasya Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1221Genel Türk Tarihi Bibliografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 1223Eski Yunan Tarihi (S)2,000,000,002,00
Genel Seçmeli Dersler
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler II
TAR 1202Kuruluş Dönemi Doğu Roma Tarihi(S) 2,000,000,002,00
TAR 1204Oğuz Boyları Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1206Türk Arkeolojisi(S)2,000,000,002,00
TAR 1208Tarihi Terminolojisi(S)2,000,000,002,00
TAR 1224Antikçağda Kadın ve İktidar (S)2,000,000,002,00
TAR 1226Eski Mezopotamya Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 1228Çağdaş Liderler ve Atatürk (S)2,000,000,002,00
TAR 1230Güzel Sanatların Gelişimi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler III
TAR 2233Anadolu Beylikleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2235Suriye - Irak - Kirman Selçukları Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2237Endülüs Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2239Roma Medeniyeti Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2241Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 2243Arapça I (S)2,000,000,002,00
TAR 2245Emeviler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2247Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları I (S)2,000,000,002,00
TAR 2249Türk İnkılabının Aydın Kadrosu (S)2,000,000,002,00
TAR 2251Osmanlı Coğrafyasında Misyonerlik ve Yabancı Okullar (S)2,000,000,002,00
TAR 2253İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler IV
TAR 2228Eyyubi-Memlüklü Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2230Haçlı Seferleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2232Türk-İslam Sanatları Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2234Dinler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2236Kuzey Karadeniz Türk Devletleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2238Ortaçağ Tarihi Bibliyografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 2240Arapça II (S)2,000,000,002,00
TAR 2242Abbasiler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2244Akkoyunlular ve Karakoyunlular Devletleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2246Mısır Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2248Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları II (S)2,000,000,002,00
TAR 2250Tarih ve Mitoloji II (S)2,000,000,002,00
TAR 2252Kuruluş Dönemi Osmanlı Dış Politikası (S)2,000,000,002,00
TAR 2254Hindistan Türk Devletleri (S)2,000,000,002,00
TAR 2256Osmanlı Toplumunda Kırsal Hayat (S)2,000,000,002,00
TAR 2258İslam Tefekkür Tarihi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler V
TAR 3231Yeniçağ Türk Dünyası Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3233Batı Anadolu Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3235Tarihi Metin Tahlilleri (S)2,000,000,002,00
TAR 3237Yeniçağ Tarihi Bibliyografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 3239Osmanlı Bahriye Teşkilatı (S)2,000,000,002,00
TAR 3241Osmanlı Taşra Teşkilatı (S)2,000,000,002,00
TAR 3251Sömürgecilik Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3253Osmanlı Tarihi Metinleri (S)2,000,000,002,00
TAR 3255İran Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3257Yeniçağ Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3259Osmanlı Devletinde İç İsyanlar (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler VI
TAR 3232Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3234Türkiye'nin Siyasi Meseleleri (S)2,000,000,002,00
TAR 3236Siyaset Bilimine Giriş (S)2,000,000,002,00
TAR 3238Çağdaş Düşünce Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3240Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri (S)2,000,000,002,00
TAR 3242İktisat Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3244Yakınçağ Tarihi Bibliyografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 3246Osmanlı Eğitim Kurumları Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3248Osmanlı Hukuk Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 3250Yakınçağ Osmanlı'da Nüfus İskan Hareketleri (S)2,000,000,002,00
TAR 3252Osmanlı Tarihi Metinleri II (S)2,000,000,002,00
TAR 3254Arap Vilayetlerinde Osmanlı İdaresi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler VII
TAR 4233Atatürkçü Düşüncenin Temelleri (S)2,000,000,002,00
TAR 4235Türk Demokrasi Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4237Türkiye'nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği (S)2,000,000,002,00
TAR 4239Türk Basın Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 424120. YY. Ortadoğu Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4243Osmanlıdan Günümüze Gayri Müslimler (S)2,000,000,002,00
TAR 4245Türk Devlet Anlayışı (S) 2,000,000,002,00
TAR 4247Türk Dünyasında Göç Hareketleri (S)2,000,000,002,00
TAR 4249Türkiye'de Darbeler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4251Cumhuriyet Devrinde Eğitim (S)2,000,000,002,00
TAR 4253Osmanlı Belgelerinin Dili (Tarih-Istılah Ve Elkaplar) (S)2,000,000,002,00
TAR 425518.Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri (Fransız İhtilaline Kadar) (S)2,000,000,002,00
TAR 4257Osmanlı Meşrutiyet Yönetimi (S)2,000,000,002,00
TAR 4259Rusya Tarihi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler VIII
TAR 4230Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikası (S) 2,000,000,002,00
TAR 4232Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (S)2,000,000,002,00
TAR 4234Siyasi ve İktisadi Doktrinler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4236Doğu Akdeniz ve Adalar Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4238Yakınçağ Balkan Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4240Uzakdoğu Siyasi Ekonomik Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4242Türkiye-ABD İlişkileri (S)2,000,000,002,00
TAR 4244Çağdaş İslam Devletleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 4246Türk-Sovyet İlişkileri (S)2,000,000,002,00
TAR 4248Cumhuriyet Dönemi Anayasaları (S)2,000,000,002,00
TAR 4250Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)2,000,000,002,00
TAR 4401Girişimcilik (S)2,000,000,005,00