1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TGS 1001Genel Seçmeli Dersler---1,00
TSD 1201Alan Seçmeli Dersler I---6,00
TAR 1101Eskiçağ Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 1103Eskiçağ Medeniyeti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 1105Türk Tarihine Giriş I2,000,000,003,00
TAR 1107İslam Tarihi I2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
TAR 1123Osmanlı Türkçesine Giriş I4,000,000,004,00
TAR 1125Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı0,000,002,001,00
Toplam18,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TGS 1002Genel Seçmeli Dersler---1,00
TSD 1202Alan Seçmeli Dersler II---6,00
TAR 1102Eskiçağ Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 1104Roma Siyasi Tarihi2,000,000,003,00
TAR 1106Türk Tarihine Giriş II2,000,000,003,00
TAR 1108İslam Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TAR 1124Osmanlı Türkçesine Giriş II4,000,000,004,00
TAR 1126Temel Bilgisayar Bilimleri0,000,002,001,00
Toplam18,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2201Alan Seçmeli Dersler III---6,00
TAR 2101Tarih Metedolojisi I2,000,000,003,00
TAR 2103Büyük Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2105Türk Kültür Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 2107İslam Medeniyeti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2109İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2111Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 2115Osmanlı Türkçesi Belgeleri I2,000,000,003,00
TAR 2117Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 2202Alan Seçmeli Dersler IV---6,00
TAR 2104Anadolu Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2108Selçuklu Kültür ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 2112Bizans Devleti Tarihi2,000,000,003,00
TAR 2120Tarih Metodolojisi II2,000,000,004,00
TAR 2122Türk Kültür Tarihi II2,000,000,004,00
TAR 2124Osmanlı Türkçesi Belgeleri II2,000,000,004,00
TAR 2118Yeniçağ Osmanlı Tarihi2,000,000,003,00
Toplam14,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3201Alan Seçmeli Dersler V---6,00
TAR 3105Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3107Türk Yenileşme Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3109Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 3111Osmanlı Paleografyası I2,000,000,003,00
TAR 3113Osmanlı Dış Politikası2,000,000,003,00
TAR 3119Osmanlı Kurumları Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3117Yeniçağ Osmanlı Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3115Osmanlı Kültür ve Medeniyeti2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 3202Alan Seçmeli Dersler VI---6,00
TAR 3102Yakınçağ Osmanlı Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 3106Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3108Türk Yenileşme Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 3110Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti2,000,000,003,00
TAR 3112Osmanlı İskan ve Şehircilik Tarihi2,000,000,003,00
TAR 3114Osmanlı Paleografyası II2,000,000,003,00
TAR 3116Tarih Felsefesi2,000,000,003,00
TAR 3118Osmanlı Kurumları Tarihi II2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 4201Alan Seçmeli Dersler VII---6,00
TAR 4101Yakınçağ Osmanlı Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4103Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4105Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4107Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4109Çağdaş Dünya Tarihi I2,000,000,003,00
TAR 4111Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası I2,000,000,003,00
TAR 4115Araştırma Projesi I2,000,000,003,00
TAR 4117Osmanlı Paleografyası III2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TSD 4202Alan Seçmeli Dersler VIII---6,00
TAR 4102Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri2,000,000,003,00
TAR 4104Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4106Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4108Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4110Çağdaş Dünya Tarihi II2,000,000,003,00
TAR 4112Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası II2,000,000,003,00
TAR 4116Araştırma Projesi II2,000,000,003,00
TAR 4118Osmanlı Paleografyası IV2,000,000,003,00
Toplam16,000,000,0030,00
Genel Seçmeli Dersler
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler I
TAR 1201Eski Mısır Tarihi ve Kültürü(S)2,000,000,002,00
TAR 1203Eski Asya Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1205Temel Arkeoloji(S)2,000,000,002,00
TAR 1207Tarih ve Toplum Bilimleri(S)2,000,000,002,00
TAR 1217Manisa Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1219Kafkasya Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1221Genel Türk Tarihi Bibliografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 1223Eski Yunan Tarihi (S)2,000,000,002,00
Genel Seçmeli Dersler
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler II
TAR 1202Kuruluş Dönemi Doğu Roma Tarihi(S) 2,000,000,002,00
TAR 1204Oğuz Boyları Tarihi(S)2,000,000,002,00
TAR 1206Türk Arkeolojisi(S)2,000,000,002,00
TAR 1208Tarihi Terminolojisi(S)2,000,000,002,00
TAR 1224Antikçağda Kadın ve İktidar (S)2,000,000,002,00
TAR 1226Eski Mezopotamya Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 1228Çağdaş Liderler ve Atatürk (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler III
TAR 2233Anadolu Beylikleri Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2235Suriye - Irak - Kirman Selçukları Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2237Endülüs Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2239Roma Medeniyeti Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2241Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası (S)2,000,000,002,00
TAR 2243Arapça I (S)2,000,000,002,00
TAR 2245Emeviler Tarihi (S)2,000,000,002,00
TAR 2247Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları I (S)2,000,000,002,00
TAR 2249Türk İnkılabının Aydın Kadrosu (S)2,000,000,002,00
TAR 2251Osmanlı Coğrafyasında Misyonerlik ve Yabancı Okullar (S)2,000,000,002,00
TAR 2253İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2,000,000,002,00
Alan Seçmeli Dersler IV
TAR 2202Eyyübi - Memlüklü Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2204Haçlı Seferleri Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2206Türk - İslam Sanatları Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2208Dinler Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2210Kuzey Karadeniz Türk Devletleri Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2212Ortaçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2,000,000,003,00
TAR 2214Arapça II(S)2,000,000,003,00
TAR 2216Abbasiler Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 2218Akkoyunlular ve Karakoyunlu Devletleri Tarihi (S)2,000,000,003,00
TAR 2220Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)2,000,000,003,00
TAR 2222Mısır Mitolojisi (S)2,000,000,003,00
TAR 2224İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2,000,000,003,00
TAR 2226Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları II (S) 2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler V
TAR 3203Yeniçağ Türk Dünyası Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3205Türkiye Tarihi Coğrafyası(S)2,000,000,003,00
TAR 3207Batı Anadolu Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3209Tarih ve Mitoloji(S)2,000,000,003,00
TAR 3211Tarihi Metin Tahlilleri(S)2,000,000,003,00
TAR 3213Yeniçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2,000,000,003,00
TAR 3215Osmanlı Bahriye Teşkilatı(S)2,000,000,003,00
TAR 3217Osmanlı Taşra Teşkilatı(S)2,000,000,003,00
TAR 3201Sömürgecilik Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3219Türk-Sovyet İlişkileri (S)2,000,000,003,00
TAR 3221Ermeni Meselesi ve Türkiye (S)2,000,000,003,00
TAR 3223Kıbrıs Meselesi ve Türkiye (S)2,000,000,003,00
TAR 3225Osmanlı Tarihi Metinleri I. (S)2,000,000,003,00
TAR 3229Eskiçağ İran Tarihi (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler VI
TAR 3202Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3204Siyaset Bilimine Giriş(S)2,000,000,003,00
TAR 3206Çağdaş Düşünce Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3208Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri(S)2,000,000,003,00
TAR 3210İktisat Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3212Yakınçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2,000,000,003,00
TAR 3214Osmanlı Eğitim Kurumları Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3216Osmanlı Hukuk Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3218Cumhuriyet Dönemi ve Anayasaları (S)2,000,000,003,00
TAR 3220Yeniçağ Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)2,000,000,003,00
TAR 3222Yakınçağ Osmanlı'da Nüfus ve İskan Hareketleri (S)2,000,000,003,00
TAR 3224Kürt Meselesi (S)2,000,000,003,00
TAR 3226Din ve Toplum (S)2,000,000,003,00
TAR 3228Osmanlı Tarihi Metinleri II. (S)2,000,000,003,00
TAR 3230Arap Vilayetlerinde Osmanlı İdaresi (S) 2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler VII
TAR 4201Atatürkçü Düşüncenin Temelleri(S)2,000,000,003,00
TAR 4203Türk Demokrasi Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4205Türkiyenin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği(S)2,000,000,003,00
TAR 4207Türk Basın Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4209Rusya Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4211Ortadoğu Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4213Osmanlıdan Günümüze Gayr - İ Müslümler(S)2,000,000,003,00
TAR 4215Türk Devlet Anlayışı(S)2,000,000,003,00
TAR 4217Antikçağ'da Aile ve Cinsiyet(S)2,000,000,003,00
TAR 4219Kuruluş Dönemi Osmanlı Dış Siyaseti(S)2,000,000,003,00
TAR 4221Yakınçağda Osmanlı Şehri (S)2,000,000,003,00
TAR 4223Türk Dünyasında Göç Hareketleri (S)2,000,000,003,00
TAR 4225Türkiye'de Darbeler (S)2,000,000,003,00
TAR 4227Cumhuriyet Devrinde Eğitim (S)2,000,000,003,00
TAR 4229Osmanlı Belgelerinin Dili (Tarih-Istılah ve Elkaplar) (S) 2,000,000,003,00
TAR 423118. Yüzyılda osmanlı-Avrupa İlişkileri (Fransız İhtilaline Kadar) (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler VIII
TAR 4202Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları(S)2,000,000,003,00
TAR 4204Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri(S)2,000,000,003,00
TAR 4206Siyasi ve İktisadi Doktrinler Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4208Doğu Akdeniz ve Adalar Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4210Yakınçağ Balkan Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4212Uzakdoğu Siyasi Ekonomik Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 4214Tarihte Din - Devlet İlişkileri(S)2,000,000,003,00
TAR 4216Osmanlı Meşrutiyet Yönetimi(S)2,000,000,003,00
TAR 4218Antikçağ'da Kadın ve İktidar(S)2,000,000,003,00
TAR 4220Türkiye-ABD İlişkileri (S)2,000,000,003,00
TAR 4222Osmanlı Devleti-Avrupa İlişkileri, Uzun Savaşlar ve Siyaset (1683-1789) (S)2,000,000,003,00
TAR 4224Yakınçağ'da Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)2,000,000,003,00
TAR 4226Timur Devleti Tarihi (S)2,000,000,003,00
TAR 4228Klasik Dönemde Osmanlı -Asya Türk İlişkileri Tarihi (S) 2,000,000,003,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00