Ders KoduDers Adı12345678910
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I5000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II5033055554
BED 1131Beden Eğitimi I0010001114
BED 1132Beden Eğitimi II0002000003
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I3331223222
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II3331223222
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I0020444301
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II3020132002
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I4333333440
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II4045440040
TAR 1101Eskiçağ Tarihi I5000020100
TAR 1102Eskiçağ Tarihi II3233442343
TAR 1103Eskiçağ Medeniyeti Tarihi4332434343
TAR 1104Roma Siyasi Tarihi3334433344
TAR 1105Türk Tarihine Giriş I3034144352
TAR 1106Türk Tarihine Giriş II3403030040
TAR 1107İslam Tarihi I5344055453
TAR 1108İslam Tarihi II5234045554
TAR 1123Osmanlı Türkçesine Giriş I4533233222
TAR 1124Osmanlı Türkçesine Giriş II4533323323
TAR 1127Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I 4444444444
TAR 1128Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı II 4454444445
TAR 1201Eski Mısır Tarihi ve Kültürü(S)2012021020
TAR 1202Kuruluş Dönemi Doğu Roma Tarihi(S) 5000000000
TAR 1203Eski Asya Tarihi(S)3233433332
TAR 1204Oğuz Boyları Tarihi(S)3030300404
TAR 1205Temel Arkeoloji(S)2332433324
TAR 1206Türk Arkeolojisi(S)2333424455
TAR 1207Tarih ve Toplum Bilimleri(S)4444444444
TAR 1208Tarihi Terminolojisi(S)5000000050
TAR 1217Manisa Tarihi(S)3032333330
TAR 1219Kafkasya Tarihi(S)4142555544
TAR 1221Genel Türk Tarihi Bibliografyası (S)2020221312
TAR 1223Eski Yunan Tarihi (S)3133453332
TAR 1224Antikçağda Kadın ve İktidar (S)2232422323
TAR 1226Eski Mezopotamya Tarihi (S)3333444323
TAR 1228Çağdaş Liderler ve Atatürk (S)2343333334
TAR 1230Güzel Sanatların Gelişimi (S)0000000000
TAR 2101Tarih Metodolojisi I3454334432
TAR 2103Büyük Selçuklu Tarihi5344044354
TAR 2104Anadolu Selçuklu Tarihi5324044343
TAR 2105Türk Kültür Tarihi I2134023323
TAR 2107İslam Medeniyeti Tarihi3033022220
TAR 2108Selçuklu Kültür ve Medeniyeti5040455432
TAR 2109İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi5344045453
TAR 2111Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti4033042333
TAR 2112Bizans Devleti Tarihi5032043243
TAR 2115Osmanlı Türkçesi Belgeleri I1310141000
TAR 2117Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi0000000000
TAR 2118Yeniçağ Osmanlı Tarihi2223221232
TAR 2120Tarih Metodolojisi II4354044443
TAR 2122Türk Kültür Tarihi II1044000000
TAR 2124Osmanlı Türkçesi Belgeleri II3511221111
TAR 2228Eyyubi-Memlüklü Tarihi (S)0000000000
TAR 2230Haçlı Seferleri Tarihi (S)5030444442
TAR 2232Türk-İslam Sanatları Tarihi (S)0000000000
TAR 2233Anadolu Beylikleri Tarihi (S)5241534413
TAR 2234Dinler Tarihi (S)0000000000
TAR 2235Suriye - Irak - Kirman Selçukları Tarihi (S)5334045433
TAR 2236Kuzey Karadeniz Türk Devletleri Tarihi (S)0000000000
TAR 2237Endülüs Tarihi (S)5030422422
TAR 2238Ortaçağ Tarihi Bibliyografyası (S)0000000000
TAR 2239Roma Medeniyeti Tarihi (S)3344334433
TAR 2240Arapça II (S)0000000000
TAR 2241Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası (S)4323443233
TAR 2242Abbasiler Tarihi (S)0000000000
TAR 2243Arapça I (S)0000000000
TAR 2244Akkoyunlular ve Karakoyunlular Devletleri Tarihi (S)1242433552
TAR 2245Emeviler Tarihi (S)4031430431
TAR 2246Mısır Tarihi (S)0000000000
TAR 2247Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları I (S)0000000000
TAR 2248Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları II (S)0000000000
TAR 2249Türk İnkılabının Aydın Kadrosu (S)4344444343
TAR 2250Tarih ve Mitoloji II (S)0000000000
TAR 2251Osmanlı Coğrafyasında Misyonerlik ve Yabancı Okullar (S)1020342332
TAR 2252Kuruluş Dönemi Osmanlı Dış Politikası (S)0000000000
TAR 2253İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2444443444
TAR 2254Hindistan Türk Devletleri (S)0000000000
TAR 2256Osmanlı Toplumunda Kırsal Hayat (S)2322233232
TAR 2258İslam Tefekkür Tarihi (S)0000000000
TAR 3102Yakınçağ Osmanlı Tarihi I3023043432
TAR 3105Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi I4034043000
TAR 3106Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi II4032043000
TAR 3107Türk Yenileşme Tarihi I2022043342
TAR 3108Türk Yenileşme Tarihi II2023044343
TAR 3109Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti0004040003
TAR 3110Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti0004040043
TAR 3111Osmanlı Paleografyası I1321223322
TAR 3112Osmanlı İskan ve Şehircilik Tarihi1241433242
TAR 3113Osmanlı Dış Politikası4343333443
TAR 3114Osmanlı Paleografyası II1421223322
TAR 3115Osmanlı Kültür ve Medeniyeti3102045131
TAR 3116Tarih Felsefesi3043444444
TAR 3117Yeniçağ Osmanlı Tarihi II2222143333
TAR 3118Osmanlı Kurumları Tarihi II3343243333
TAR 3119Osmanlı Kurumları Tarihi I2003043340
TAR 3231Yeniçağ Türk Dünyası Tarihi (S)0000000000
TAR 3232Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi (S)0000000000
TAR 3233Batı Anadolu Tarihi (S)0000000000
TAR 3234Türkiye'nin Siyasi Meseleleri (S)0000000000
TAR 3235Tarihi Metin Tahlilleri (S)0000000000
TAR 3236Siyaset Bilimine Giriş (S)0000000000
TAR 3237Yeniçağ Tarihi Bibliyografyası (S)0000000000
TAR 3238Çağdaş Düşünce Tarihi (S)0000000000
TAR 3239Osmanlı Bahriye Teşkilatı (S)0000000000
TAR 3240Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri (S)0000000000
TAR 3241Osmanlı Taşra Teşkilatı (S)0000000000
TAR 3242İktisat Tarihi (S)0000000000
TAR 3244Yakınçağ Tarihi Bibliyografyası (S)0000000000
TAR 3246Osmanlı Eğitim Kurumları Tarihi (S)0000000000
TAR 3248Osmanlı Hukuk Tarihi (S)0000000000
TAR 3250Yakınçağ Osmanlı'da Nüfus İskan Hareketleri (S)0000000000
TAR 3251Sömürgecilik Tarihi (S)0000000000
TAR 3252Osmanlı Tarihi Metinleri II (S)0000000000
TAR 3253Osmanlı Tarihi Metinleri (S)0000000000
TAR 3254Arap Vilayetlerinde Osmanlı İdaresi (S)0000000000
TAR 3255İran Tarihi (S)0000000000
TAR 3257Yeniçağ Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)0000000000
TAR 3259Osmanlı Devletinde İç İsyanlar (S)0000000000
TAR 4101Yakınçağ Osmanlı Tarihi II2032043343
TAR 4102Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri3334344433
TAR 4103Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I4030344341
TAR 4104Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II3232322332
TAR 4105Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi I3333344444
TAR 4106Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi II4433444433
TAR 4107Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I0000000000
TAR 4108Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II2003020304
TAR 4109Çağdaş Dünya Tarihi I4434343333
TAR 4110Çağdaş Dünya Tarihi II4344444444
TAR 4111Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası I2233334432
TAR 4112Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası II2233444332
TAR 4115Araştırma Projesi I4443335333
TAR 4116Araştırma Projesi II4443335333
TAR 4117Osmanlı Paleografyası III2433232333
TAR 4118Osmanlı Paleografyası IV2433232333
TAR 4230Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikası (S) 0000000000
TAR 4232Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (S)0000000000
TAR 4233Atatürkçü Düşüncenin Temelleri (S)0000000000
TAR 4234Siyasi ve İktisadi Doktrinler Tarihi (S)0000000000
TAR 4235Türk Demokrasi Tarihi (S)0000000000
TAR 4236Doğu Akdeniz ve Adalar Tarihi (S)0000000000
TAR 4237Türkiye'nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği (S)0000000000
TAR 4238Yakınçağ Balkan Tarihi (S)0000000000
TAR 4239Türk Basın Tarihi (S)0000000000
TAR 4240Uzakdoğu Siyasi Ekonomik Tarihi (S)0000000000
TAR 424120. YY. Ortadoğu Tarihi (S)0000000000
TAR 4242Türkiye-ABD İlişkileri (S)0000000000
TAR 4243Osmanlıdan Günümüze Gayri Müslimler (S)0000000000
TAR 4244Çağdaş İslam Devletleri Tarihi (S)0000000000
TAR 4245Türk Devlet Anlayışı (S) 0000000000
TAR 4246Türk-Sovyet İlişkileri (S)0000000000
TAR 4247Türk Dünyasında Göç Hareketleri (S)0000000000
TAR 4248Cumhuriyet Dönemi Anayasaları (S)0000000000
TAR 4249Türkiye'de Darbeler Tarihi (S)1344444444
TAR 4250Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)0000000000
TAR 4251Cumhuriyet Devrinde Eğitim (S)3344444444
TAR 4253Osmanlı Belgelerinin Dili (Tarih-Istılah Ve Elkaplar) (S)0000000000
TAR 425518.Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri (Fransız İhtilaline Kadar) (S)0033345545
TAR 4257Osmanlı Meşrutiyet Yönetimi (S)5433343333
TAR 4259Rusya Tarihi (S)0000000000
TAR 4401Girişimcilik (S)0000000000
TDL 1111Türk Dili I0550540550
TDL 1112Türk Dili II0550540550
YDI 1121Yabancı Dil I5555025030
YDI 1122Yabancı Dil II0005004000