Ders KoduDers Adı12345678910
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I5000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II5033055554
BED 1131Beden Eğitimi I0010001114
BED 1132Beden Eğitimi II0002000003
CBU 4401Girişimcilik0000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I3331223222
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II3331223222
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I0020444301
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II3020132002
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I4333333440
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II4045440040
TAR 1101Eskiçağ Tarihi I5000020100
TAR 1102Eskiçağ Tarihi II3233442343
TAR 1103Eskiçağ Medeniyeti Tarihi4332434343
TAR 1104Roma Siyasi Tarihi3334433344
TAR 1105Türk Tarihine Giriş I3034144352
TAR 1106Türk Tarihine Giriş II3403030040
TAR 1107İslam Tarihi I5344055453
TAR 1108İslam Tarihi II5234045554
TAR 1123Osmanlı Türkçesine Giriş I4533233222
TAR 1124Osmanlı Türkçesine Giriş II4533323323
TAR 1125Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2332222233
TAR 1126Temel Bilgisayar Bilimleri2222232222
TAR 1201Eski Mısır Tarihi ve Kültürü(S)2012021020
TAR 1202Kuruluş Dönemi Doğu Roma Tarihi(S) 5000000000
TAR 1203Eski Asya Tarihi(S)3233433332
TAR 1204Oğuz Boyları Tarihi(S)3030300404
TAR 1205Temel Arkeoloji(S)2332433324
TAR 1206Türk Arkeolojisi(S)2333424455
TAR 1207Tarih ve Toplum Bilimleri(S)4444444444
TAR 1208Tarihi Terminolojisi(S)5000000050
TAR 1217Manisa Tarihi(S)3032333330
TAR 1219Kafkasya Tarihi(S)4142555544
TAR 1221Genel Türk Tarihi Bibliografyası (S)2020221312
TAR 1223Eski Yunan Tarihi (S)3133453332
TAR 1224Antikçağda Kadın ve İktidar (S)2232422323
TAR 1226Eski Mezopotamya Tarihi (S)3333444323
TAR 1228Çağdaş Liderler ve Atatürk (S)2343333334
TAR 2101Tarih Metedolojisi I3454334432
TAR 2103Büyük Selçuklu Tarihi5344044354
TAR 2104Anadolu Selçuklu Tarihi5324044343
TAR 2105Türk Kültür Tarihi I2134023323
TAR 2107İslam Medeniyeti Tarihi3033022220
TAR 2108Selçuklu Kültür ve Medeniyeti5040455432
TAR 2109İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi5344045453
TAR 2111Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti4033042333
TAR 2112Bizans Devleti Tarihi5032043243
TAR 2115Osmanlı Türkçesi Belgeleri I1310141000
TAR 2117Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi0000000000
TAR 2118Yeniçağ Osmanlı Tarihi2223221232
TAR 2120Tarih Metodolojisi II4354044443
TAR 2122Türk Kültür Tarihi II1044000000
TAR 2124Osmanlı Türkçesi Belgeleri II3511221111
TAR 2202Eyyübi - Memlüklü Tarihi(S)3033022220
TAR 2204Haçlı Seferleri Tarihi(S)5030444442
TAR 2206Türk - İslam Sanatları Tarihi(S)3432342334
TAR 2208Dinler Tarihi(S)5034044441
TAR 2210Kuzey Karadeniz Türk Devletleri Tarihi(S)2320550454
TAR 2212Ortaçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2000021000
TAR 2214Arapça II(S)2323223233
TAR 2216Abbasiler Tarihi(S)4040440302
TAR 2218Akkoyunlular ve Karakoyunlu Devletleri Tarihi (S)1242433552
TAR 2220Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)2323433433
TAR 2222Mısır Mitolojisi (S)3422542424
TAR 2224İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2323233333
TAR 2226Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları II (S) 0000000000
TAR 2233Anadolu Beylikleri Tarihi (S)0000000000
TAR 2235Suriye - Irak - Kirman Selçukları Tarihi (S)5334045433
TAR 2237Endülüs Tarihi (S)5030422422
TAR 2239Roma Medeniyeti Tarihi (S)3344334433
TAR 2241Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası (S)4323443233
TAR 2243Arapça I (S)0000000000
TAR 2245Emeviler Tarihi (S)4031430431
TAR 2247Osmanlıca Tarihi Metin Okumaları I (S)0000000000
TAR 2249Türk İnkılabının Aydın Kadrosu (S)4344444343
TAR 2251Osmanlı Coğrafyasında Misyonerlik ve Yabancı Okullar (S)1020342332
TAR 2253İkinci Dünya Savaşı Tarihi (S)2444443444
TAR 3102Yakınçağ Osmanlı Tarihi I3023043432
TAR 3105Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi I4034043000
TAR 3106Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi II4032043000
TAR 3107Türk Yenileşme Tarihi I2022043342
TAR 3108Türk Yenileşme Tarihi II2023044343
TAR 3109Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti0004040003
TAR 3110Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti0004040043
TAR 3111Osmanlı Paleografyası I1321223322
TAR 3112Osmanlı İskan ve Şehircilik Tarihi1241433242
TAR 3113Osmanlı Dış Politikası4343333443
TAR 3114Osmanlı Paleografyası II1421223322
TAR 3115Osmanlı Kültür ve Medeniyeti3102045131
TAR 3116Tarih Felsefesi3043444444
TAR 3117Yeniçağ Osmanlı Tarihi II2222143333
TAR 3118Osmanlı Kurumları Tarihi II3343243333
TAR 3119Osmanlı Kurumları Tarihi I2003043340
TAR 3201Sömürgecilik Tarihi(S)3344453344
TAR 3202Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi(S)3533324532
TAR 3203Yeniçağ Türk Dünyası Tarihi(S)1034000000
TAR 3204Siyaset Bilimine Giriş(S)2131333432
TAR 3205Türkiye Tarihi Coğrafyası(S)3333343323
TAR 3206Çağdaş Düşünce Tarihi(S)4344444444
TAR 3207Batı Anadolu Tarihi(S)2232222223
TAR 3208Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri(S)4344433333
TAR 3209Tarih ve Mitoloji(S)2132331221
TAR 3210İktisat Tarihi(S)4050010020
TAR 3211Tarihi Metin Tahlilleri(S)5553004043
TAR 3212Yakınçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2333033333
TAR 3213Yeniçağ Tarihi Bibliyografyası(S)2223334231
TAR 3214Osmanlı Eğitim Kurumları Tarihi(S)3232333333
TAR 3215Osmanlı Bahriye Teşkilatı(S)3001032132
TAR 3216Osmanlı Hukuk Tarihi(S)3010131412
TAR 3217Osmanlı Taşra Teşkilatı(S)4243231310
TAR 3218Cumhuriyet Dönemi ve Anayasaları (S)3023343230
TAR 3219Türk-Sovyet İlişkileri (S)0000000000
TAR 3220Yeniçağ Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)0131543222
TAR 3221Ermeni Meselesi ve Türkiye (S)2234333333
TAR 3222Yakınçağ Osmanlı'da Nüfus ve İskan Hareketleri (S)5432212345
TAR 3223Kıbrıs Meselesi ve Türkiye (S)3223333334
TAR 3224Kürt Meselesi (S)2332433333
TAR 3225Osmanlı Tarihi Metinleri I. (S)0000000000
TAR 3226Din ve Toplum (S)3040433433
TAR 3228Osmanlı Tarihi Metinleri II. (S)0000000000
TAR 3229Eskiçağ İran Tarihi (S)3222321331
TAR 3230Arap Vilayetlerinde Osmanlı İdaresi (S) 0000000000
TAR 4101Yakınçağ Osmanlı Tarihi II2032043343
TAR 4102Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri3334344433
TAR 4103Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I4030344341
TAR 4104Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II3232322332
TAR 4105Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi I3333344444
TAR 4106Cumhuriyet Dönemi Sosyo - Ekonomik Tarihi II4433444433
TAR 4107Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I0000000000
TAR 4108Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II2003020304
TAR 4109Çağdaş Dünya Tarihi I4434343333
TAR 4110Çağdaş Dünya Tarihi II4344444444
TAR 4111Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası I2233334432
TAR 4112Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası II2233444332
TAR 4115Araştırma Projesi I4443335333
TAR 4116Araştırma Projesi II4443335333
TAR 4117Osmanlı Paleografyası III2433232333
TAR 4118Osmanlı Paleografyası IV2433232333
TAR 4201Atatürkçü Düşüncenin Temelleri(S)4434434334
TAR 4202Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları(S)1020222312
TAR 4203Türk Demokrasi Tarihi(S)3000400030
TAR 4204Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri(S)2233223243
TAR 4205Türkiyenin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği(S)2222211332
TAR 4206Siyasi ve İktisadi Doktrinler Tarihi(S)0004040003
TAR 4207Türk Basın Tarihi(S)3322333233
TAR 4208Doğu Akdeniz ve Adalar Tarihi(S)3131334322
TAR 4209Rusya Tarihi(S)0004040040
TAR 4210Yakınçağ Balkan Tarihi(S)2011034341
TAR 4211Ortadoğu Tarihi(S)2012033442
TAR 4212Uzakdoğu Siyasi Ekonomik Tarihi(S)3334434344
TAR 4213Osmanlıdan Günümüze Gayr - İ Müslümler(S)5033042030
TAR 4214Tarihte Din - Devlet İlişkileri(S)5044040040
TAR 4215Türk Devlet Anlayışı(S)3323414341
TAR 4216Osmanlı Meşrutiyet Yönetimi(S)5233233323
TAR 4217Antikçağ'da Aile ve Cinsiyet(S)4333444334
TAR 4218Antikçağ'da Kadın ve İktidar(S)3333444433
TAR 4219Kuruluş Dönemi Osmanlı Dış Siyaseti(S)5531043442
TAR 4220Türkiye-ABD İlişkileri (S)3433334333
TAR 4221Yakınçağda Osmanlı Şehri (S)4131442232
TAR 4222Osmanlı Devleti-Avrupa İlişkileri, Uzun Savaşlar ve Siyaset (1683-1789) (S)2131543431
TAR 4223Türk Dünyasında Göç Hareketleri (S)4143544445
TAR 4224Yakınçağ'da Sanayi ve Ticaret Tarihi (S)4131443321
TAR 4225Türkiye'de Darbeler (S)2232333322
TAR 4226Timur Devleti Tarihi (S)4051533522
TAR 4227Cumhuriyet Devrinde Eğitim (S)1022232232
TAR 4228Klasik Dönemde Osmanlı -Asya Türk İlişkileri Tarihi (S) 3532432332
TAR 4229Osmanlı Belgelerinin Dili (Tarih-Istılah ve Elkaplar) (S) 3532032100
TAR 423118. Yüzyılda osmanlı-Avrupa İlişkileri (Fransız İhtilaline Kadar) (S)5020535530
TDL 1111Türk Dili I0550540550
TDL 1112Türk Dili II0550540550
YDI 1121Yabancı Dil I5555025030
YDI 1122Yabancı Dil II0005004000