Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1992 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece : Programı tamamlayan öğrenciler, “Tarih Lisans” diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Tarih Bölümüne gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversitede aldığı derslerle ilgili olarak, kesin kayıt yaptırdıkları ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili komisyonun incelemesi ve bölüm başkanlığının önerisi doğrultusunda fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Lisans düzeyinde tarihçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütmektedir. Ders eğitim planında zorunlu olan derslere ilaveten öğrencilerin tarih anabilim dallarında uzmanlaşmasına ve yardımcı bilimlerden de yararlanma hedefine yönelik olarak seçmeli dersler bulunmaktadır. Lisans düzeyindeki öğrencilerin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri ve/veya staj yapmaları mümkündür. Bölümde lisans eğitimini başarı ile tamamlayanların Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına devam etme imkanları da bulunmaktadır. Enstitü bünyesindeki bir diğer program da Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır. Bu programlara kayıt için gerekli genel ve özel giriş şartları Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından her dönem ilan edilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tarih Bölümü mezunları; araştırma görevlisi, kütüphane, arşiv, müze, vb. alanlarda çalışabilecekleri gibi, pedagojik formasyonlarını tamamladıkları takdirde öğretmen olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : BAŞARI NOTU KATSAYISI
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 0,0
Mezuniyet Koşulları : Tarih Bölümü mezunları; araştırma görevlisi, kütüphane, arşiv, müze, vb. alanlarda çalışabilecekleri gibi, pedagojik formasyonlarını tamamladıkları takdirde öğretmen olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Mehmet ÇELİK Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başakanı 45047 Muradiye Kampusü/MANİSA 0236 2412151/2652 tarih@bayar.edu.tr

Yrd. Doç. Dr Mehmet GÜNAY Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKTS/DS Koordinatörü 45047 Muradiye Kampusü/MANİSA 0236 2412151/3003-3409
Bölüm Olanakları : Tarih bölümünde; 3 profesör, 8 doçent, 15 yardımcı doçent ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır.