1- Tarih alanının ana bilim dallarında (Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ, Yakınçağ, Osmanlı Müesseseleri, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) akademik düzeyde bilgi sahibi olabilme.
2- Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi okuyabilme, analiz edebilme ve akademik çalışmalarda kullanabilme.
3- Tarih araştırmalarında yöntem konusunda mesleki yetkinliğe sahip olarak, disiplin içi ve disiplinler arası eleştirel bir bakışla, bireysel veya ekip çalışması yapabilme.
4- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
5- Toplumların siyasi, iktisadi, askeri, hukuki, sosyal ve kültürel tarihleri hakkında bilgi sahibi olup, analiz yapabilme.
6- Aldığı tarih eğitimi ile birey olarak kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde, çok yönlü bir entelektüel birikime sahip olabilme.
7- Alanına ilişkin bilimsel ve güncel konular hakkında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, edinilen ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
8- Geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kurarak toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik ve kimlik sorunlarına çok yönlü bakabilme.
9- Alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme.
10- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.