1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 1111Kimya Seçmeli 1---1,00
K SEÇ 1201Alan Dışı Seçmeli Dersler 1---4,00
KIM 1103Genel Kimya I Lab.0,000,002,002,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
CBU 4403İş Sağlığı ve Güvenliği I2,000,000,002,00
FIZ 1319Fizik I4,000,000,004,00
KIM 1109Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı0,000,002,002,00
MAT 1313Matematik I4,000,000,004,00
KIM 1113Genel Kimya I4,000,000,004,00
Toplam20,000,004,0029,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 2222Kimya Seçmeli 2---1,00
K SEÇ 1202Alan Dışı Seçmeli Ders 2---2,00
KIM 1104Genel Kimya II Lab.0,000,002,002,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
CBU 4404İş Sağlığı ve Güvenliği II2,000,000,002,00
KIM 1110Temel Bilgisayar Bilimleri0,000,002,002,00
MAT 1314Matematik II4,000,000,004,00
FIZ 1322Fizik II4,000,000,004,00
FIZ 1324Fizik Lab.0,000,002,002,00
KIM 1120Genel Kimya II4,000,000,004,00
KIM 1116Sosyal Sorumluluk2,000,000,002,00
Toplam22,000,006,0031,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 2201 Kimya Seçmeli 1---6,00
KIM 2113Analitik Kimya I4,000,000,005,00
KIM 2115Organik Kimya I4,000,000,005,00
KIM 2117Anorganik Kimya I4,000,000,005,00
KIM 2119Analitik Kimya I Lab.0,000,004,003,00
KIM 2121Organik Kimya I Lab.0,000,004,003,00
KIM 2123Anorganik Kimya I Lab.0,000,004,003,00
Toplam12,000,0012,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 2202Kimya Seçmeli 2---6,00
KIM 2104Organik Kimya II4,000,000,005,00
KIM 2116Analitik Kimya II4,000,000,005,00
KIM 2118Analitik Kimya II Lab.0,000,004,003,00
KIM 2120Organik Kimya II Lab.0,000,004,003,00
KIM 2122Anorganik Kimya II Lab.0,000,004,003,00
KIM 2126Anorganik Kimya II4,000,000,005,00
Toplam12,000,0012,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 3201 Kimya Seçmeli 3---12,00
KIM 3107Fizikokimya I Lab.0,000,004,003,00
KIM 3121Enstrümantal Analiz 4,000,000,004,00
KIM 3125Biokimya I4,000,000,004,00
KIM 3123Biyokimya I Lab.0,000,004,003,00
KIM 3127Fizikokimya I4,000,000,004,00
Toplam12,000,008,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 3202 Kimya Seçmeli 4---8,00
KIM 3116Bitirme Projesi I4,000,000,004,00
KIM 3124Fizikokimya II4,000,000,004,00
KIM 3126Enstrümantal Analiz Lab.0,000,004,003,00
KIM 3120Fizikokimya II Lab.0,000,004,003,00
KIM 3128Biokimya II4,000,000,004,00
KIM 3122Biyokimya II Lab.0,000,004,003,00
Toplam12,000,0012,0029,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
K SEÇ 4201 Kimya Seçmeli 5---20,00
KIM 4107Bitirme Projesi II4,000,000,004,00
KIM 4109Endüstriyel Kimya 4,000,000,004,00
KIM 4111Endüstriyel Kimya Lab.0,000,004,003,00
Toplam8,000,004,0031,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KIM 4106İşletmede Mesleki Eğitim4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Kimya Seçmeli 1
BED 1131Beden Eğitimi(Kim)0,000,000,002,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler 1
KIM 1203Endüstri Psikolojisi (S)2,000,000,002,00
KIM 1205Toplam Kalite Yönetimi (S)2,000,000,002,00
KIM 1207Bilim Tarihi (S)2,000,000,002,00
Kimya Seçmeli 2
BED 1132Beden Eğitimi(Kim)0,000,000,002,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Ders 2
KIM 1208Meslek Etiği (S)2,000,000,002,00
KIM 1206Alternatif Enerji Kaynakları (S)2,000,000,002,00
KIM 1204Bilgisayarda Veri İşleme ve Grafiklendirme (S)2,000,000,002,00
Kimya Seçmeli 1
KIM 2251Organik Laboratuvar Teknikleri2,000,000,003,00
KIM 2253Kimyacılar İçin Matematik2,000,000,003,00
KIM 2259Tıbbi ve Aromatit Bitk. İçerik.2,000,000,003,00
KIM 2257Petrol Kimyası2,000,000,003,00
KIM 2255Kimya Tarihi2,000,000,003,00
KIM 2261Örnek Hazırlama ve Bozundurma Yöntemleri2,000,000,003,00
Kimya Seçmeli 2
KIM 2254Kozmetik Kimyası2,000,000,003,00
KIM 2256Kimyasal Atık Yönetimi ve Değerlendirilmesi2,000,000,003,00
KIM 2258Radyasyon Sağlık Fiziği 2,000,000,003,00
KIM 2260Kimyasal Kinetik2,000,000,003,00
KIM 2262Polimer Kimyasına Giriş2,000,000,003,00
KIM 2264Biyomateryaller2,000,000,003,00
KIM 2266Ametaller Kimyası2,000,000,003,00
KIM 2268Eser Analiz ve Zenginleştirme Yöntemleri2,000,000,003,00
Kimya Seçmeli 3
KIM 3247Stokiyometri I (S)2,000,000,004,00
KIM 3249Çevre Kimyası (S)2,000,000,004,00
KIM 3251Beslenme ve Egzersiz Biyokimyası (S)2,000,000,004,00
KIM 3253Çevre Biyoteknolojisi (S)2,000,000,004,00
KIM 3255Biyoorganik Kimya (S)2,000,000,004,00
KIM 3257Yüzey Aktif Maddeler Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3259Organik Reaksiyon Mekanizması2,000,000,004,00
KIM 3261Tekstil Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3263Üretim Metallurjisi2,000,000,004,00
KIM 3265Nükleer Kimyaya Giriş2,000,000,004,00
KIM 3267Kuantum Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3269Plastik ve Polimer İşleme Teknolojileri 2,000,000,004,00
KIM 3271Besin Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3273Biyoteknoloji2,000,000,004,00
KIM 3275Metaller Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3277Katı Hal Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3279Korozyon2,000,000,004,00
KIM 3281Teknoloji Yönetimi2,000,000,004,00
Kimya Seçmeli 4
KIM 3262Boyar Maddeler 2,000,000,004,00
KIM 3266Ayırma Yöntemleri2,000,000,004,00
KIM 3268Doğal Bileşikler Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3270Mesleki İngilizce2,000,000,004,00
KIM 3272Organik Yapı Analizi2,000,000,004,00
KIM 3274Bor Bileşikleri Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3276Radyofarmasötik Kimya ve Tıptaki Uygulamaları2,000,000,004,00
KIM 3278Radyoaktif Atıklar, Saklanması ve Çevre Etkileri2,000,000,004,00
KIM 3280Polimer Sentez Yöntemleri2,000,000,004,00
KIM 3282Biyokimyada Temel Teknikler 2,000,000,004,00
KIM 3284Nanobiyoteknoloji 2,000,000,004,00
KIM 3286Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu2,000,000,004,00
KIM 3288Organometaller Kimyası2,000,000,004,00
KIM 3290Koordinasyon Bileşiklerinin Uygulama Alanları2,000,000,004,00
KIM 3292Anorganik Yapı Analizi 2,000,000,004,00
KIM 3294Endüstriyel Analiz Yöntemleri2,000,000,004,00
KIM 3296Yeşil Kimya2,000,000,004,00
KIM 3264Stokiyometri II2,000,000,004,00
KIM 3298İnovasyon Yönetimi2,000,000,004,00
Kimya Seçmeli 5
KIM 4621Kromatografik Yöntemler2,000,000,004,00
KIM 4623Elektroanalitik Kimya2,000,000,004,00
KIM 4625Kemometri2,000,000,004,00
KIM 4627İstatistiksel Termodinamiğe Giriş2,000,000,004,00
KIM 4629Su Kimyası ve Analiz Yöntemleri2,000,000,004,00
KIM 4631Tıbbi Biyokimya2,000,000,004,00
KIM 4633İlaç Kimyası2,000,000,004,00
KIM 4635Heterosiklik Bileşikler2,000,000,004,00
KIM 4637Organik Sentez Tasarımı ve Uygulamaları2,000,000,004,00
KIM 4639Reaktif Ara Ürünler2,000,000,004,00
KIM 4641Nanobilim ve Nanoteknoloji2,000,000,004,00
KIM 4643Deterjanlar ve Yağ Teknolojileri2,000,000,004,00
KIM 4645Nükleer Reaktörler2,000,000,004,00
KIM 4647Polimerlerin Termal Analiz Yöntemleri2,000,000,004,00
KIM 4649Gen Teknolojisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
KIM 4651Enzim Kimyası2,000,000,004,00
KIM 4653Çevre Toksikolojisi2,000,000,004,00
KIM 4655Anorganik Kimyada Tasarım ve Sentez2,000,000,004,00
KIM 4657Biyolojik Sistemlerde Anorganik Kimya2,000,000,004,00
KIM 4659Anorganik Malzemeler2,000,000,004,00
KIM 4661Homojen - Hetorojen Kataliz2,000,000,004,00
KIM 4663Spektroskopik Yöntemler2,000,000,004,00
KIM 4665Ayırma Yöntemleri Uygulamaları2,000,000,004,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00