Ders KoduDers Adı123456789101112
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I300000300020
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000200000000
BED 1131Beden Eğitimi I000200004310
BED 1131Beden Eğitimi(Kim)000000000000
BED 1132Beden Eğitimi(Kim)000000000000
BED 1132Beden Eğitimi II000300003000
CBU 4401Girişimcilik000010100110
CBU 4403İş Sağlığı ve Güvenliği I000000500500
CBU 4404İş Sağlığı ve Güvenliği II000000000000
FIZ 1319Fizik I030040000030
FIZ 1322Fizik II000340000030
FIZ 1324Fizik Lab.210110320222
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I200030000000
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II102200003311
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I000200000421
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II300020000200
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I400440404440
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II400404004000
KIM 1103Genel Kimya I Lab.550405555004
KIM 1104Genel Kimya II Lab.454444434544
KIM 1109Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı000000050040
KIM 1110Temel Bilgisayar Bilimleri000000000554
KIM 1113Genel Kimya I554300400552
KIM 1116Sosyal Sorumluluk200232300550
KIM 1120Genel Kimya II553500400430
KIM 1203Endüstri Psikolojisi (S)444442424455
KIM 1204Bilgisayarda Veri İşleme ve Grafiklendirme (S)433340340453
KIM 1205Toplam Kalite Yönetimi (S)553434334443
KIM 1206Alternatif Enerji Kaynakları (S)444444434445
KIM 1207Bilim Tarihi (S)443530443332
KIM 1208Meslek Etiği (S)000022000340
KIM 2104Organik Kimya II555521121110
KIM 2113Analitik Kimya I440351433304
KIM 2115Organik Kimya I555400400544
KIM 2116Analitik Kimya II540351433304
KIM 2117Anorganik Kimya I544332240000
KIM 2118Analitik Kimya II Lab.454405454445
KIM 2119Analitik Kimya I Lab.454405455445
KIM 2120Organik Kimya II Lab.553505345545
KIM 2121Organik Kimya I Lab.443422523222
KIM 2122Anorganik Kimya II Lab.540335443500
KIM 2123Anorganik Kimya I Lab.342430423505
KIM 2126Anorganik Kimya II000000000000
KIM 2251Organik Laboratuvar Teknikleri554505050455
KIM 2253Kimyacılar İçin Matematik340040450004
KIM 2254Kozmetik Kimyası244000220540
KIM 2255Kimya Tarihi443530443332
KIM 2256Kimyasal Atık Yönetimi ve Değerlendirilmesi444544334445
KIM 2257Petrol Kimyası403432452433
KIM 2258Radyasyon Sağlık Fiziği 554434332221
KIM 2259Tıbbi ve Aromatit Bitk. İçerik.544355300302
KIM 2260Kimyasal Kinetik450440440000
KIM 2261Örnek Hazırlama ve Bozundurma Yöntemleri500454540404
KIM 2262Polimer Kimyasına Giriş344321444005
KIM 2264Biyomateryaller535450400350
KIM 2266Ametaller Kimyası334330302442
KIM 2268Eser Analiz ve Zenginleştirme Yöntemleri444304400530
KIM 3107Fizikokimya I Lab.454115555454
KIM 3116Bitirme Projesi I454444444551
KIM 3120Fizikokimya II Lab.554554545524
KIM 3121Enstrümantal Analiz 455545453222
KIM 3122Biyokimya II Lab.444443535333
KIM 3123Biyokimya I Lab.541342534334
KIM 3124Fizikokimya II444004320303
KIM 3125Biokimya I535350300200
KIM 3126Enstrümantal Analiz Lab.044445454445
KIM 3127Fizikokimya I553334333532
KIM 3128Biokimya II543550300303
KIM 3247Stokiyometri I (S)430330000000
KIM 3249Çevre Kimyası (S)220300530000
KIM 3251Beslenme ve Egzersiz Biyokimyası (S)443554200000
KIM 3253Çevre Biyoteknolojisi (S)340304433343
KIM 3255Biyoorganik Kimya (S)500000040054
KIM 3257Yüzey Aktif Maddeler Kimyası222222333344
KIM 3259Organik Reaksiyon Mekanizması555302000220
KIM 3261Tekstil Kimyası555000554554
KIM 3262Boyar Maddeler 445000554555
KIM 3263Üretim Metallurjisi444554444545
KIM 3264Stokiyometri II320330000020
KIM 3265Nükleer Kimyaya Giriş332321212211
KIM 3266Ayırma Yöntemleri352434433303
KIM 3267Kuantum Kimyası554444332223
KIM 3268Doğal Bileşikler Kimyası223444434545
KIM 3269Plastik ve Polimer İşleme Teknolojileri 335333335055
KIM 3270Mesleki İngilizce300253400420
KIM 3271Besin Kimyası413022200332
KIM 3272Organik Yapı Analizi552402002200
KIM 3273Biyoteknoloji433003430030
KIM 3274Bor Bileşikleri Kimyası555554434445
KIM 3275Metaller Kimyası533330450443
KIM 3276Radyofarmasötik Kimya ve Tıptaki Uygulamaları535454343121
KIM 3277Katı Hal Kimyası304300000024
KIM 3278Radyoaktif Atıklar, Saklanması ve Çevre Etkileri322222232232
KIM 3279Korozyon353400452204
KIM 3280Polimer Sentez Yöntemleri444440434304
KIM 3281Teknoloji Yönetimi000000000000
KIM 3282Biyokimyada Temel Teknikler 550544544000
KIM 3284Nanobiyoteknoloji 353304400043
KIM 3286Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu533000500300
KIM 3288Organometaller Kimyası554303010032
KIM 3290Koordinasyon Bileşiklerinin Uygulama Alanları350500000050
KIM 3292Anorganik Yapı Analizi 554434430505
KIM 3294Endüstriyel Analiz Yöntemleri050304440003
KIM 3296Yeşil Kimya450505050550
KIM 3298İnovasyon Yönetimi345430400302
KIM 4106İşletmede Mesleki Eğitim000000000000
KIM 4107Bitirme Projesi II430332543323
KIM 4109Endüstriyel Kimya 444545554555
KIM 4111Endüstriyel Kimya Lab.554535555545
KIM 4621Kromatografik Yöntemler540540454405
KIM 4623Elektroanalitik Kimya554542434305
KIM 4625Kemometri450440543443
KIM 4627İstatistiksel Termodinamiğe Giriş444322211211
KIM 4629Su Kimyası ve Analiz Yöntemleri333333333233
KIM 4631Tıbbi Biyokimya534454205000
KIM 4633İlaç Kimyası455400500550
KIM 4635Heterosiklik Bileşikler554000000300
KIM 4637Organik Sentez Tasarımı ve Uygulamaları555400003230
KIM 4639Reaktif Ara Ürünler554000000000
KIM 4641Nanobilim ve Nanoteknoloji543300400430
KIM 4643Deterjanlar ve Yağ Teknolojileri554554545555
KIM 4645Nükleer Reaktörler343012111452
KIM 4647Polimerlerin Termal Analiz Yöntemleri434330443444
KIM 4649Gen Teknolojisi ve Uygulamaları443000040400
KIM 4651Enzim Kimyası544350000000
KIM 4653Çevre Toksikolojisi342000002030
KIM 4655Anorganik Kimyada Tasarım ve Sentez442305424003
KIM 4657Biyolojik Sistemlerde Anorganik Kimya353340400340
KIM 4659Anorganik Malzemeler450000000050
KIM 4661Homojen - Hetorojen Kataliz433323233323
KIM 4663Spektroskopik Yöntemler044505340045
KIM 4665Ayırma Yöntemleri Uygulamaları444405330003
MAT 1313Matematik I113410222230
MAT 1314Matematik II141140122432
TDL 1111Türk Dili I000005000330
TDL 1112Türk Dili II000005000330
YDI 1121Yabancı Dil I000050200200
YDI 1122Yabancı Dil II000050300000