1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEÇ 1201Bio - Seçmeli Ders Grubu ---1,00
BIO 1103Genel Biyoloji I Lab. (Botanik)0,000,002,002,00
BIO 1105Laboratuvar ve Mikroskobi Tekniği2,000,000,003,00
BIO 1113Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı0,000,002,002,00
BIO 1109Biyoistatistik2,000,000,003,00
KIM 1317Genel Kimya I (Anorganik)2,000,000,003,00
KIM 1319Genel Kimya Lab. I (Anorganik)0,000,002,002,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
BIO 1115Sistematiğin Esasları2,000,000,003,00
BIO 1117Genel Biyoloji I (Botanik)3,000,000,005,00
Toplam17,000,006,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEÇ 1202Bio - Seçmeli Ders Grubu ---1,00
BIO 1104Genel Biyoloji II Lab. (Zooloji)0,000,002,002,00
KIM 1318Genel Kimya II (Organik)2,000,000,003,00
KIM 1320Genel Kimya Lab. II (Organik)0,000,002,002,00
BIO 1106Hidrobiyoloji I 2,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
BIO 1112Sosyal Sorumluluk Projesi 0,000,002,002,00
BIO 1114Genel Biyoloji II (Zooloji)3,000,000,005,00
MAT 1120Genel Matematik2,000,000,002,00
FIZ 1116Temel Fizik2,000,000,002,00
FIZ 1118Temel Fizik Lab.0,000,002,002,00
Toplam17,000,008,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 2201Alan Dışı Seçmeli---3,00
MSD 2201Mesleki Seçmeli Ders---3,00
BIO 2119Tohumsuz Bitkiler Sist.2,000,000,003,00
BIO 2103Sitoloji Lab.0,000,002,002,00
BIO 2117Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab.0,000,002,002,00
BIO 2111Omurgasız Hayvanlar Lab.0,000,002,002,00
BIO 2107Genel Mikrobiyoloji Lab. I.0,000,002,002,00
BIO 2121Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab.0,000,002,002,00
BIO 2125Omurgasız Hayvanlar2,000,000,003,00
BIO 2127Biyokimya I2,000,000,002,00
BIO 2123Bitki Anatomisi ve Morfolojisi2,000,000,002,00
BIO 2129Sitoloji2,000,000,002,00
BIO 2131Genel Mikrobiyoloji I2,000,000,002,00
Toplam12,000,0010,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MSD 2202Mesleki Seçmeli Ders---6,00
ADS 2202Alan Dışı Seçmeli---3,00
BIO 2104Histoloji Lab.0,000,002,002,00
BIO 2112Omurgalı Hayvanlar Lab.0,000,002,002,00
BIO 2106Genel Mikrobiyoloji II.2,000,000,003,00
BIO 2108Genel Mikrobiyoloji Lab.II.0,000,002,002,00
BIO 2122Tohumlu Bitkiler Sist.Lab.0,000,002,002,00
BIO 2124Omurgalı Hayvanlar2,000,000,002,00
BIO 2126Biyokimya II2,000,000,002,00
BIO 2128Tohumlu Bitkiler Sistematiği2,000,000,002,00
BIO 2130Histoloji 2,000,000,002,00
BIO 2132Moleküler Biyoloji 2,000,000,002,00
Toplam12,000,008,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MSD 3201Mesleki Seçmeli Ders---9,00
ADS 3201Alan Dışı Seçmeli---3,00
BIO 3103Genetik I Lab.0,000,002,002,00
BIO 3107Fizyoloji Lab. I.(Bitki Fizyolojisi)0,000,002,002,00
BIO 3111Hidrobiyoloji II Lab.0,000,002,002,00
CBU 4403İş Sağlığı ve Güvenliği I2,000,000,002,00
BIO 3113Genetik I2,000,000,002,00
BIO 3115Fizyoloji I (Bitki Fizyolojisi)2,000,000,003,00
BIO 3117Hidrobiyoloji II 2,000,000,002,00
BIO 3119Biyolojide Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri2,000,000,003,00
Toplam10,000,006,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MSD 3202Mesleki Seçmeli Ders---12,00
ADS 3202Alan Dışı Seçmeli---3,00
BIO 3104Genetik II Lab. (Moleküler Genetik)0,000,002,002,00
BIO 3108Fizyoloji II Lab. (Hayvan Fizyolojisi)0,000,002,002,00
CBU 4404İş Sağlığı ve Güvenliği II2,000,000,002,00
BIO 3112Genetik II.(Moleküler Genetik)2,000,000,002,00
BIO 3116Ekoloji 2,000,000,002,00
BIO 3114Fizyoloji II. (Hayvan Fizyolojisi)2,000,000,002,00
BIO 3120Araştırma Projesi I2,000,000,003,00
Toplam10,000,004,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MSD 4201Mesleki Seçmeli Ders---18,00
BIO 4113Evrim 2,000,000,002,00
BIO 4107Çevre Etki Değerlendirme2,000,000,002,00
BIO 4109Biyoteknolojiye Giriş2,000,000,002,00
BIO 4111Gelişim Biyolojisi 2,000,000,003,00
BIO 4117Araştırma Projesi II2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BIO 4112İşletmede Mesleki Eğitim5,000,000,0030,00
Toplam5,000,000,0030,00
Bio - Seçmeli Ders Grubu
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Bio - Seçmeli Ders Grubu
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli
BIO 2231Çevre Hukuku2,000,000,003,00
BIO 2233Paleontoloji2,000,000,003,00
BIO 2229Mesleki İngilizce I2,000,000,003,00
TDE 2245Konuşma (Diksiyon) I (S)2,000,000,003,00
TDE 2223Türk Tiyatro Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2221Türkçe Kompozisyon I (S)2,000,000,003,00
AEB 2163Cankurtarma ve İlk Yardım1,000,002,003,00
AEB 2133Biyokimya ve Egzersiz Biyokimyası3,000,000,003,00
Mesleki Seçmeli Ders
BIO 2201Sistematik Zoolojinin Prensipleri2,000,000,003,00
BIO 2203Biyolojik Bilimlerde Veri Analizi2,000,000,003,00
BIO 2205Deney Hayvanları2,000,000,003,00
BIO 2207Laboratuvar Teknikleri ve Uygulamaları2,000,000,003,00
BIO 2209Zoolojik Müze Metotları2,000,000,003,00
BIO 2211Gıda Güvenliği2,000,000,003,00
BIO 2213Sucul Omurgasızlar 2,000,000,003,00
BIO 2215Biyomoleküler 2,000,000,003,00
BIO 2223Bitki Coğrafyası2,000,000,003,00
BIO 2225Bitki Morfolojisi2,000,000,003,00
BIO 2227Su Kirliliği2,000,000,003,00
BIO 2217Embriyoloji ve Gelişim2,000,000,003,00
BIO 2221Türkiye Florası (Ms)2,000,000,003,00
BIO 2219Bitki Sitolojisi2,000,000,003,00
BIO 2232Çevre Biyolojisi (S)2,000,000,003,00
Mesleki Seçmeli Ders
BIO 2202Hayvanlarda Üreme Biyolojisi2,000,000,003,00
BIO 2204Arthropoda 2,000,000,003,00
BIO 2206Zoolojide Arazi Uygulamaları2,000,000,003,00
BIO 2208Moleküler İşaretleme ve Görüntüleme Yöntemleri 2,000,000,003,00
BIO 2210Biyokimya Lab. 0,000,002,002,00
BIO 2212Botanikte Arazi Uygulamaları 2,000,000,003,00
BIO 2216Bitki Yetiştirme Tekniği2,000,000,003,00
BIO 2218Bitki Ekolojisi 2,000,000,003,00
BIO 2220Ornitholoji2,000,000,003,00
BIO 2224Çevre Kirliliği ve Canlılara Etkisi 2,000,000,003,00
BIO 2222Tıbbi Bitkilere Giriş 2,000,000,003,00
BIO 2214Laboratuvar Tekniği2,000,000,003,00
BIO 2228Temel Bilgisayar Bilimleri2,000,000,003,00
BIO 2232Çevre Biyolojisi (S)2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli
BIO 2226Adli Biyoloji 2,000,000,003,00
BIO 2230Mesleki İngilizce II2,000,000,003,00
TAR 2220Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)2,000,000,003,00
TAR 2222Mısır Mitolojisi (S)2,000,000,003,00
TDE 2222Türkçe Kompozisyon II (S)2,000,000,003,00
TDE 2224Türk Tiyatro Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2246Konuşma (Diksiyon) II (S)2,000,000,003,00
GMD 2114Gıda Biyokimyası2,000,000,003,00
Mesleki Seçmeli Ders
BIO 3207Gen Anlatımının Moleküler Düzenlenmesi (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3209Bakteriyoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3211Toprak Mikrobiyolojisi (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3213Çevre Mikrobiyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3217Hayvan Embriyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3221Biyolojik Çeşitlilik (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3227Fitoplankton (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3229Limnoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3231Limnoloji Lab.(Ms)0,000,002,003,00
BIO 3237Akuatik Toksikoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3249Bitki Sosyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3251Paleobotanik2,000,000,003,00
BIO 3253Koruma Biyolojisi 2,000,000,003,00
BIO 3255Türkiye Geofitleri2,000,000,003,00
BIO 3257Etnobotanik2,000,000,003,00
BIO 3259Türkiye'nin Vejetasyonu2,000,000,003,00
BIO 3261Ornitoloji2,000,000,003,00
BIO 3263Parazitoloji2,000,000,003,00
BIO 3265 Tıbbi Entomoloji2,000,000,003,00
BIO 3269Viroloji2,000,000,003,00
BIO 3271Ekonomik Deniz Canlıları 2,000,000,003,00
BIO 3273Zehirli ve Tehlikeli Hayvanlar2,000,000,003,00
BIO 3275Moleküler Biyolojide Temel Prensipler2,000,000,003,00
BIO 3277Tıbbi Genetik2,000,000,003,00
BIO 3279Paleoekoloji2,000,000,003,00
BIO 3267İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi2,000,000,003,00
BIO 3283Meslek Etiği (S)2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli
BIO 3201Biyo.Tar.Ve Felsefesi2,000,000,003,00
KIM 3211Beslenme ve Egzersiz Biyokimyası (S)2,000,000,003,00
KIM 3213Çevre Biyoteknolojisi (S)2,000,000,003,00
KIM 3201Biyoorganik Kimya (S)2,000,000,003,00
TAR 3205Türkiye Tarihi Coğrafyası(S)2,000,000,003,00
TAR 3207Batı Anadolu Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3209Tarih ve Mitoloji(S)2,000,000,003,00
TDE 3263Türk Mitolojisi I (S)2,000,000,003,00
TDE 3209Türk Destanları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3249Kadın ve Dil (S)2,000,000,003,00
TDE 3201Halk Kültürü ve Popüler Kültür I 2,000,000,003,00
BIO 3281Teknoloji Yönetimi2,000,000,003,00
Mesleki Seçmeli Ders
BIO 3212Mikoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3214Mikoloji Lab.(Ms)0,000,002,003,00
BIO 3218Mammaloji (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3220Entomoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3224Özel Histoloji (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3228Deniz Biyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3230Deniz Biyolojisi Lab.(Ms)0,000,002,003,00
BIO 3232Su Kalitesi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3234Zooplankton (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3238Mikroalg Kültürü (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3244Ekonomik Bitkiler (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3246Ekonomik Bitkiler Lab.(Ms)0,000,002,003,00
BIO 3248Bitki Embriyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3250Bitki Embriyolojisi Lab.(Ms)0,000,002,003,00
BIO 3254Toprak Bitki İlişkileri (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3256Karşılaştırmalı Bitki Anatomisine Giriş (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3258Hayvan Coğrafyası (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3260Davranış Biyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3262Herpetoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3264Antibiyotikler ve Etki Metabolizmaları (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3266İhtiyoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3268Toksik Algler (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3270Denizel Kıyı Sistemleri (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3272Hücresel Metabolizma Dinamiği (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3274Bitki Koruma Alanları2,000,000,003,00
BIO 3276Akarsu Ekolojisi2,000,000,003,00
BIO 3278Balık Toksikolojisi2,000,000,003,00
BIO 3280Psikotropik bitkiler2,000,000,003,00
BIO 3282Deniz Bitkileri Yetiştiriciliği (Ms)2,000,000,003,00
BIO 3284Serbest ve Aletli Dalış (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 3286Moleküler Filogeni2,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli
BIO 3202 İnsan Hakları 2,000,000,003,00
KIM 3208Ayırma Yöntemleri (S)2,000,000,003,00
KIM 3214Tıbbi ve Aromatit Bitk. İçerik.(S)2,000,000,003,00
TAR 3116Tarih Felsefesi2,000,000,003,00
TAR 3206Çağdaş Düşünce Tarihi(S)2,000,000,003,00
TAR 3208Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri(S)2,000,000,003,00
TDE 3202Halk Kültürü ve Popüler Kültür II (S)2,000,000,003,00
TDE 3264Türk Mitolojisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 3210Türk Destanları II (S)2,000,000,003,00
TAR 3202Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi(S)2,000,000,003,00
BIO 3288İnovasyon Yönetimi2,000,000,003,00
Mesleki Seçmeli Ders
BIO 4207Genetik Mühendisliğine Giriş (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4211Mantar Yetiştiriciliği (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4213Endüstriyel Mikrobiyoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4223Toprak Zoolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4225Karşılaştırmalı Omurgalı Hayvan Anatomisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4227 Hücre Kültür Yöntemleri (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4231Bentoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4235Akvaryum ve Üretim Teknikleri (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4237Yüksek Su Bitkileri (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4239Kültür Balıkçılığı (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4241Palinoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4243Bitkilerde Kemotaksonomi (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4249Sitogenetik (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4255Endokrinoloji (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4257Müzeoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4259Biyolojik Mücadele (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4261Tıbbi Mikrobiyoloji (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4263Besin Mikrobiyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4265Bitki Büyüme Hormonları (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4267Bitki Gen Kaynakları ve Biyoürünler (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4269Boya Bitkileri (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4271Bitki Islahı (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4273Balıkçılık Biyolojisi (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4275Denizel Biyoteknoloji (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4277Sucul Ekosistemlerde Populasyon Dinamiği (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4279Fonksiyonel Genomik2,000,000,003,00
BIO 4281Ekotoksikoloji2,000,000,003,00
BIO 4283Sucul Omurgasızlar Yetiştiriciliği2,000,000,003,00
BIO 4285Türkiye'nin Zehirli Bitkileri2,000,000,003,00
BIO 4287Hayvan Ekolojisi ve Yaban Hayatı2,000,000,003,00
BIO 4289Fitoekoturizm2,000,000,003,00
BIO 4291Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları2,000,000,003,00
BIO 4293Sucul Egzotik Canlılar ve Ekosisteme Etkileri2,000,000,003,00
BIO 4295Sistemler Biyolojisine Giriş (Ms)2,000,000,003,00
BIO 4297Embriyolojinin Moleküler Mekanizmaları (Ms) 2,000,000,003,00
BIO 4299Yaşlanmanın Moleküler Biyolojisi (Ms) 2,000,000,003,00