Kuruluş : 1992 yılında kurulmuş olan Biyoloji bölümüne 1994-1995 döneminde 38 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1995-1996 eğitim yılında örgün öğretimin yanında ikinci öğretime de, 22 öğrenciyle başlanmıştır. Eğitim faaliyetlerine başlandığı yıl bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi varken, 2015-2016 dönemi itibariyle 5 Profesör, 15 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 13 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 42 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde öğretim yapılan Biyoloji Bölümü mezunlarına biyolog unvanı verilmektedir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan, öğrencilerin mesleki açıdan yönlendirilmesi ana ilke olarak benimsenerek yapılan yeni düzenleme ile daha çağdaş ve dinamik hale getirilen Biyoloji lisans programında ilk 4 yarıyıl sadece zorunlu dersler, 5. - 8. yarıyıllarda ise seçmeli dersler ağırlıklıdır. Seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği bakımından ülkemiz üniversitelerinin biyoloji bölümleri arasında en iyilerinden birisi durumundadır.
Kazanılan Derece : Programını tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim süresi dört yıldır. Bölümde eğitim Türkçe olarak yapılmaktadır. Eğitim planında yer alan ve toplam 240 AKTS kredisi olan tüm dersleri başarı ile tamamlamak mezuniyet için gereklidir.
Program Profili : Kapsamı oldukça geniş olan Biyoloji programında, alanda entellektüel olarak uyumlu ve multidisipliner bir eğitimle kazandırılan yetenek ve bilginin, uluslararası standartlarda araştırma bazında kullanılabilir düzeyde edindirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın, biyolog olarak kariyerine başlamak için yeterli entellektüel ve teknik yeteneklere sahip, iyi araştırmacılar olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, farklı ilgi ve yetenek düzeylerinde olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte yine programımızın hedeflerindendir. Öğrencilerimiz, yenilikler ortaya koymak için gerekli bilgi ve yetenekleri ile kendine güvenlerinin gelişmesi için teşvik edilmekte ve farklı disiplinlerden türevlenen bakış açılarını ve yaklaşımları anlama ve değerlendirme yeteneklerinin gelişmesi için cesaretlendirilmektedirler. Biyoloji Bölümü ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütmektedir. Araştırmanın yoğun olduğu bu programlar, Biyoloji alanından seçilen derslerle de tamamlanmaktadır. Eğitimin tüm basamaklarındaki dersler bölüm öğretim üyelerince ve bazı dersler de bölüm dışından öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, araştırma kuruluşlarında, laboratuvarlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde,ilaç pazarlamada, Milli Parklarda, Tarım Bakanlığında, Çevre ve Orman Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun İngilizce yeterlik sınavını karşılamaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm Başkanlığın'ca ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Genel olarak yarıyıl içi notu arasınavın % 40'ı ve final sınavının % 60'ı alınarak bulunur. Ayrıca öğrenci değerlendirme yöntemi her dersin "ders değerlendirmesi" bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları : "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil KOÇ
AKTS Koordinatörleri: Doç. Dr. Levent ŞIK
Adres: CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye, Manisa, Türkiye.
www2.bayar.edu.tr/biyoloji
e-mail: biyoloji@cbu.edu.tr,
Telefon: 0236 2013251
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'dan mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve sitoloji, histoloji, fizyoloji, sistematik zooloji ve botanik, ekoloji, konularında bilimsel araştırmalar yapmak üzere düzenli şekilde malzeme ve ekipman desteği sağlamaktadır. Erasmus Programı kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilmektedir.