Ders KoduDers Adı123456789
AEB 2133Biyokimya ve Egzersiz Biyokimyası000000000
AEB 2163Cankurtarma ve İlk Yardım000000000
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I020000003
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000030
BED 1131Beden Eğitimi I023002210
BED 1132Beden Eğitimi II020010000
BIO 1103Genel Biyoloji I Lab. (Botanik)321002200
BIO 1104Genel Biyoloji II Lab. (Zooloji)544045545
BIO 1105Laboratuvar ve Mikroskobi Tekniği223212111
BIO 1106Hidrobiyoloji I 210000244
BIO 1109Biyoistatistik440000500
BIO 1112Sosyal Sorumluluk Projesi 005005000
BIO 1113Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı424053232
BIO 1114Genel Biyoloji II (Zooloji)434003240
BIO 1115Sistematiğin Esasları543233432
BIO 1117Genel Biyoloji I (Botanik)432002200
BIO 2103Sitoloji Lab.554000040
BIO 2104Histoloji Lab.554000040
BIO 2106Genel Mikrobiyoloji II.555550055
BIO 2107Genel Mikrobiyoloji Lab. I.554050054
BIO 2108Genel Mikrobiyoloji Lab.II.555550055
BIO 2111Omurgasız Hayvanlar Lab.555555555
BIO 2112Omurgalı Hayvanlar Lab.555335455
BIO 2117Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab.555252343
BIO 2119Tohumsuz Bitkiler Sist.303000255
BIO 2121Tohumsuz Bitkiler Sist. Lab.333344334
BIO 2122Tohumlu Bitkiler Sist.Lab.100012002
BIO 2123Bitki Anatomisi ve Morfolojisi453353455
BIO 2124Omurgalı Hayvanlar554345455
BIO 2125Omurgasız Hayvanlar422030455
BIO 2126Biyokimya II434530545
BIO 2127Biyokimya I534330443
BIO 2128Tohumlu Bitkiler Sistematiği032112100
BIO 2129Sitoloji555000040
BIO 2130Histoloji 555000040
BIO 2131Genel Mikrobiyoloji I550000050
BIO 2132Moleküler Biyoloji 544140340
BIO 2201Sistematik Zoolojinin Prensipleri340040444
BIO 2202Hayvanlarda Üreme Biyolojisi553000040
BIO 2203Biyolojik Bilimlerde Veri Analizi542240100
BIO 2204Arthropoda 554334453
BIO 2205Deney Hayvanları444343344
BIO 2206Zoolojide Arazi Uygulamaları545324333
BIO 2207Laboratuvar Teknikleri ve Uygulamaları544454555
BIO 2208Moleküler İşaretleme ve Görüntüleme Yöntemleri 555440303
BIO 2209Zoolojik Müze Metotları414104445
BIO 2210Biyokimya Lab. 555540054
BIO 2211Gıda Güvenliği344400000
BIO 2212Botanikte Arazi Uygulamaları 555444455
BIO 2213Sucul Omurgasızlar 343545004
BIO 2214Laboratuvar Tekniği554000020
BIO 2215Biyomoleküler 445400505
BIO 2216Bitki Yetiştirme Tekniği333223332
BIO 2217Embriyoloji ve Gelişim554000020
BIO 2218Bitki Ekolojisi 223200000
BIO 2219Bitki Sitolojisi555443544
BIO 2220Ornitholoji233330033
BIO 2221Türkiye Florası (Ms)120000011
BIO 2222Tıbbi Bitkilere Giriş 100000010
BIO 2223Bitki Coğrafyası112101022
BIO 2224Çevre Kirliliği ve Canlılara Etkisi 505005000
BIO 2225Bitki Morfolojisi411010132
BIO 2226Adli Biyoloji 555550053
BIO 2227Su Kirliliği400005000
BIO 2228Temel Bilgisayar Bilimleri000050200
BIO 2229Mesleki İngilizce I044300000
BIO 2230Mesleki İngilizce II045000000
BIO 2231Çevre Hukuku445335555
BIO 2232Çevre Biyolojisi (S)223234233
BIO 2233Paleontoloji444134444
BIO 3103Genetik I Lab.333333444
BIO 3104Genetik II Lab. (Moleküler Genetik)544000300
BIO 3107Fizyoloji Lab. I.(Bitki Fizyolojisi)312001120
BIO 3108Fizyoloji II Lab. (Hayvan Fizyolojisi)444344444
BIO 3111Hidrobiyoloji II Lab.555455555
BIO 3112Genetik II.(Moleküler Genetik)503000130
BIO 3113Genetik I340000300
BIO 3114Fizyoloji II. (Hayvan Fizyolojisi)444444434
BIO 3115Fizyoloji I (Bitki Fizyolojisi)220000220
BIO 3116Ekoloji 400000440
BIO 3117Hidrobiyoloji II 400000032
BIO 3119Biyolojide Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri444444455
BIO 3120Araştırma Projesi I005555000
BIO 3201Biyo.Tar.Ve Felsefesi505000000
BIO 3202 İnsan Hakları 222222222
BIO 3207Gen Anlatımının Moleküler Düzenlenmesi (Ms) 540200230
BIO 3209Bakteriyoloji (Ms)444344444
BIO 3211Toprak Mikrobiyolojisi (Ms) 550550035
BIO 3212Mikoloji (Ms)544400445
BIO 3213Çevre Mikrobiyolojisi (Ms)122333334
BIO 3214Mikoloji Lab.(Ms)545400004
BIO 3217Hayvan Embriyolojisi (Ms)545000050
BIO 3218Mammaloji (Ms) 333440024
BIO 3220Entomoloji (Ms)540000045
BIO 3221Biyolojik Çeşitlilik (Ms)534514455
BIO 3224Özel Histoloji (Ms) 554000050
BIO 3227Fitoplankton (Ms)555455555
BIO 3228Deniz Biyolojisi (Ms)544454444
BIO 3229Limnoloji (Ms)535000005
BIO 3230Deniz Biyolojisi Lab.(Ms)345323453
BIO 3231Limnoloji Lab.(Ms)000000054
BIO 3232Su Kalitesi (Ms)543450054
BIO 3234Zooplankton (Ms)000533405
BIO 3237Akuatik Toksikoloji (Ms)222222222
BIO 3238Mikroalg Kültürü (Ms) 333200222
BIO 3244Ekonomik Bitkiler (Ms)323533243
BIO 3246Ekonomik Bitkiler Lab.(Ms)545222223
BIO 3248Bitki Embriyolojisi (Ms)543533323
BIO 3249Bitki Sosyolojisi (Ms)505000000
BIO 3250Bitki Embriyolojisi Lab.(Ms)535453334
BIO 3251Paleobotanik511001113
BIO 3253Koruma Biyolojisi 443144444
BIO 3254Toprak Bitki İlişkileri (Ms)454444434
BIO 3255Türkiye Geofitleri323332333
BIO 3256Karşılaştırmalı Bitki Anatomisine Giriş (Ms)334431352
BIO 3257Etnobotanik110000011
BIO 3258Hayvan Coğrafyası (Ms)443330202
BIO 3259Türkiye'nin Vejetasyonu330000022
BIO 3260Davranış Biyolojisi (Ms)543311453
BIO 3261Ornitoloji233330033
BIO 3262Herpetoloji (Ms)333434002
BIO 3263Parazitoloji433004054
BIO 3264Antibiyotikler ve Etki Metabolizmaları (Ms)455540054
BIO 3265 Tıbbi Entomoloji543225445
BIO 3266İhtiyoloji (Ms)432210000
BIO 3267İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi530023000
BIO 3268Toksik Algler (Ms)444444544
BIO 3269Viroloji545000050
BIO 3270Denizel Kıyı Sistemleri (Ms)545125555
BIO 3271Ekonomik Deniz Canlıları 213003455
BIO 3272Hücresel Metabolizma Dinamiği (Ms) 522000030
BIO 3273Zehirli ve Tehlikeli Hayvanlar440003455
BIO 3274Bitki Koruma Alanları112001555
BIO 3275Moleküler Biyolojide Temel Prensipler555340350
BIO 3276Akarsu Ekolojisi500000055
BIO 3277Tıbbi Genetik532002320
BIO 3278Balık Toksikolojisi433003340
BIO 3279Paleoekoloji445444555
BIO 3280Psikotropik bitkiler454454553
BIO 3281Teknoloji Yönetimi005050300
BIO 3282Deniz Bitkileri Yetiştiriciliği (Ms)453330033
BIO 3283Meslek Etiği (S)000000000
BIO 3284Serbest ve Aletli Dalış (Ms) 304000344
BIO 3286Moleküler Filogeni444444444
BIO 3288İnovasyon Yönetimi213001000
BIO 4107Çevre Etki Değerlendirme555255555
BIO 4109Biyoteknolojiye Giriş433233334
BIO 4111Gelişim Biyolojisi 540000050
BIO 4112İşletmede Mesleki Eğitim000000000
BIO 4113Evrim 343000045
BIO 4117Araştırma Projesi II005555000
BIO 4207Genetik Mühendisliğine Giriş (Ms) 543000002
BIO 4211Mantar Yetiştiriciliği (Ms)555040045
BIO 4213Endüstriyel Mikrobiyoloji (Ms)450000400
BIO 4223Toprak Zoolojisi (Ms)452123244
BIO 4225Karşılaştırmalı Omurgalı Hayvan Anatomisi (Ms)445003044
BIO 4227 Hücre Kültür Yöntemleri (Ms) 550000000
BIO 4231Bentoloji (Ms)500000050
BIO 4235Akvaryum ve Üretim Teknikleri (Ms) 454345545
BIO 4237Yüksek Su Bitkileri (Ms)543444343
BIO 4239Kültür Balıkçılığı (Ms) 000000345
BIO 4241Palinoloji (Ms)554444354
BIO 4243Bitkilerde Kemotaksonomi (Ms) 421001141
BIO 4249Sitogenetik (Ms)222000001
BIO 4255Endokrinoloji (Ms) 533000040
BIO 4257Müzeoloji (Ms)150000001
BIO 4259Biyolojik Mücadele (Ms) 544224544
BIO 4261Tıbbi Mikrobiyoloji (Ms)444004440
BIO 4263Besin Mikrobiyolojisi (Ms)555000044
BIO 4265Bitki Büyüme Hormonları (Ms)531011151
BIO 4267Bitki Gen Kaynakları ve Biyoürünler (Ms)404400304
BIO 4269Boya Bitkileri (Ms)111011211
BIO 4271Bitki Islahı (Ms)130000033
BIO 4273Balıkçılık Biyolojisi (Ms)002000555
BIO 4275Denizel Biyoteknoloji (Ms) 430410032
BIO 4277Sucul Ekosistemlerde Populasyon Dinamiği (Ms)500050354
BIO 4279Fonksiyonel Genomik555450240
BIO 4281Ekotoksikoloji222211222
BIO 4283Sucul Omurgasızlar Yetiştiriciliği555125555
BIO 4285Türkiye'nin Zehirli Bitkileri232223221
BIO 4287Hayvan Ekolojisi ve Yaban Hayatı543224445
BIO 4289Fitoekoturizm215025555
BIO 4291Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları555345555
BIO 4293Sucul Egzotik Canlılar ve Ekosisteme Etkileri500000055
BIO 4295Sistemler Biyolojisine Giriş (Ms)554450452
BIO 4297Embriyolojinin Moleküler Mekanizmaları (Ms) 554332340
BIO 4299Yaşlanmanın Moleküler Biyolojisi (Ms) 443300340
CBU 4403İş Sağlığı ve Güvenliği I231122121
CBU 4404İş Sağlığı ve Güvenliği II132122132
FIZ 1116Temel Fizik000000000
FIZ 1118Temel Fizik Lab.000000000
GMD 2114Gıda Biyokimyası000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I300000200
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II333123200
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I103024110
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II004002200
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I400002000
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II213000303
KIM 1317Genel Kimya I (Anorganik)443430433
KIM 1318Genel Kimya II (Organik)443131242
KIM 1319Genel Kimya Lab. I (Anorganik)554443553
KIM 1320Genel Kimya Lab. II (Organik)033040000
KIM 3201Biyoorganik Kimya (S)000000000
KIM 3208Ayırma Yöntemleri (S)122000300
KIM 3211Beslenme ve Egzersiz Biyokimyası (S)333000000
KIM 3213Çevre Biyoteknolojisi (S)322023432
KIM 3214Tıbbi ve Aromatit Bitk. İçerik.(S)304000044
MAT 1120Genel Matematik332142320
TAR 2220Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını (S)334333334
TAR 2222Mısır Mitolojisi (S)000000000
TAR 3116Tarih Felsefesi000000000
TAR 3202Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi(S)000000000
TAR 3205Türkiye Tarihi Coğrafyası(S)333322334
TAR 3206Çağdaş Düşünce Tarihi(S)222222222
TAR 3207Batı Anadolu Tarihi(S)222343322
TAR 3208Arşivcilik ve Araştırma Teknikleri(S)000000000
TAR 3209Tarih ve Mitoloji(S)343333233
TDE 2221Türkçe Kompozisyon I (S)434444444
TDE 2222Türkçe Kompozisyon II (S)433433434
TDE 2223Türk Tiyatro Edebiyatı I (S)001001000
TDE 2224Türk Tiyatro Edebiyatı II (S)000001000
TDE 2245Konuşma (Diksiyon) I (S)352203320
TDE 2246Konuşma (Diksiyon) II (S)253223202
TDE 3201Halk Kültürü ve Popüler Kültür I 200040200
TDE 3202Halk Kültürü ve Popüler Kültür II (S)200040200
TDE 3209Türk Destanları I (S)222222222
TDE 3210Türk Destanları II (S)222222222
TDE 3249Kadın ve Dil (S)000000000
TDE 3263Türk Mitolojisi I (S)222222222
TDE 3264Türk Mitolojisi II (S)223222222
TDL 1111Türk Dili I004405000
TDL 1112Türk Dili II004405000
YDI 1121Yabancı Dil I000550000
YDI 1122Yabancı Dil II002520000