1- Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları öğrenebilme ve gerekli bağlantıları kurabilme,
2- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, hipotez kurma, çeşitli gözlemler ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme,
3- Güncel bilgilere ulaşabilme, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilme, bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alma yeteneği kazanabilme,
4- Alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme,
5- Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilme,
6- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olabilme,
7- Ulusal ve uluslararası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme ve farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme,
8- Canlıları çeşitlilik, yapı, işlev, işleyiş ve ekolojik etkileşimler bağlamında tanıyıp önemini kavrayabilme,
9- Ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlama ve değerlendirebilme.